Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Stockholm

Stockholm AdSales Group AB
Org.nr: 556876-3428
Bolaget ska bedriva annonsförsäljning inom media, lansering , marknadsföring och införsäljning av en ny eller befintlig produkt eller tjänst samt därmed förenlig verksamhet.
Strebel Holding AB
Org.nr: 556911-4811
Bolaget ska bedriva verksamhet inom partihandel, drycker, reklam, mediabyråverksamhet, annonsförsäljning, restaurang, festarrangemang samt därmed förenlig verksamhet.
Strida Reklam AB
Org.nr: 556926-9011
Aktiebolaget ska bedriva annonsförsäljning.
Studentum AB
Org.nr: 556652-1653
Bolaget skall bedriva marknadsföring av postgymnasial utbildning, annonsförsäljning, systemutveckling och drift av datasystem, rådgivning och konsultverksamhet inom IT och marknadsföring, anordnande av mässor och andra e ...
Studentum Sverige AB
Org.nr: 556964-4148
Bolaget skall bedriva marknadsföring av utbildning, annonsförsäljning, rådgivning och konsultverksamhet inom marknadsföring, anordnande av mässor och andra evenemang samt härmed förenlig verksamhet.
Study Agency S HB
Org.nr: 969767-5123
Bolaget skall bedriva marknadsföring och förmedling av utbildningar, annonsförsäljning, rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Sundström Media AB
Org.nr: 556345-0609
Bolaget skall bedriva reklam, pr, mediebyrå och annonsförsäljning.
Svenska Huvudmedia KB
Org.nr: 969669-4083
Annonsförsäljning, annonsproduktion, mediarådgivning. Musikkomposition'produktion avseende tv'radio-reklam'jinglar.
SVERIGEEF Media HB
Org.nr: 969776-8803
Reklam, PR, mediebyrå och annonsförsäljning.
TeqMedia AB
Org.nr: 556787-2857
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva pr-reklam, webbtjänster, annonsutformning samt annonsförsäljning, telemarketing uppdrag och därmed förenlig verksamhet. verksamhet.
ThCoCeSc KB
Org.nr: 969753-7349
Bolaget ska bedriva verksamhet inom IT-sektorn samt telemarketing, annonsförsäljning och reklambyråverksamhet. Fastighetsunderhåll, metallåtervinning, källsortering samt metallhandel. Handel med bilar och andra motorford ...
The Other Nordic AB
Org.nr: 559030-5875
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom managment, marknadsföring och PR och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva reklamförsäljning, annonsförsäljning, mediaförsäljning och därmed förenlig verksamh ...
Thörne Advertise AB
Org.nr: 556268-3473
Bolaget skall arbeta med marknadsföring samt projektledning av egna och andras evenemang främst inom idrott och underhållning. Vidare skall bolaget även bedriva försäljning samt konsultation inom sponsring, media- och an ...
Tjikko AB
Org.nr: 556976-8665
Bolaget skall tillhandahålla webbportaler för annonser och tillhörande tjänster avseende hyra av egendom, inklusive annonsförsäljning och reklam, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trendbrott AB
Org.nr: 556680-1378
Bolagets verksamhet ska bestå av utveckling av datasystem, försäljning av egenutvecklade datasystem samt driva verksamhet med de egna datasystemen inom PR, reklam, mediebyrå-verksamhet och annonsförsäljning.
Trendsetter AB
Org.nr: 556207-9490
Bolaget skall utföra reklam- och marknadsföringstjänster och kommunikationstjänster för produkter och tjänster inom reklambranschen samt konsultverksamhet och annonsförsäljning avseende internet ävensom idka därmed fören ...
TwoSongs AB
Org.nr: 559024-3001
Bolaget verkar inom musik- och underhållningsbranschen och bedriver där utveckling av digitala plattformar och applikationer, e-handel med digitala varor och tjänster (såsom mobilapplikationer och premiumtillval i mobila ...
Value Marketing AB
Org.nr: 556947-4686
Bolaget skall bedriva mediebyråverksamhet och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Vendo media AB
Org.nr: 556606-4175
Bolaget skall förvalta aktier i dotterbolag och bedriva handel med värdepapper vidare ska bolaget driva annonsförsäljning, tidnings- och trycksaksproduktion och marknadsföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Viktklubbpunktse Sverige AB
Org.nr: 556964-0922
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att driva en onlinetjänst för viktminskning för betalande medlemmar, driva annonsförsäljning på internet samt därmed förenlig verksamhet.