Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Stockholm

Visual Art Sweden AB
Org.nr: 556585-8338
Bolaget bedriver global verksamhet inom digitala strategier, interaktiva produkter och tjänster, kanalprofilering och medietjänster för publika rum, restaurangmiljöer och i retail miljöer. Åtaganden för digitala medieka ...
VNF Sales Media Group Sweden AB
Org.nr: 556756-6731
Bolaget ska bedriva säljkonsultationer inom media, annonsförsäljning i olika typer av media såsom tidningar, internet och utomhusreklam samt konsultverksamhet inom att skapa och ta fram idéer på olika typer av media jämt ...
Walk the Conga line AB
Org.nr: 559002-2199
Bolaget skall bedriva verksamhet inom kommunikationsstrategi, reklam, PR, events, media och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier och ande ...
WeFund AB
Org.nr: 556725-3686
Bolaget ska bedriva internetbaserad detaljhandel inom heminred- ning, konfektion för barn och vuxna, leksaker, mammaprodukter, sportartiklar, hemelektronik samt erbjuda konsumenttjänster genom olika former av sparförslag ...
Welcome to Stockholm Media AB
Org.nr: 556710-6090
Bolaget ska bedriva utveckling, utgivning, distribution av väg- ledande medier för svenska och utländska konsumenter såsom kartor, turistguider, trycksaker, samt bedriva annonsförsäljning, konsultation inom marknadsförin ...
Weström Marketing AB
Org.nr: 556873-3157
Annonsförsäljning, marknadsföring, media- och reklamkonsultation samt handel och förvaltning med värdepapper.
Wordon AB
Org.nr: 556791-3594
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, management tjänster, utveckling av produkter och tjänster och annonsförsäljning inom områdena internet, mobila coh digitala media samt därmed förenlig verksamhet.
YouLinker AB
Org.nr: 556975-2933
Bolaget skall bedriva och utveckla webbplatser och mobila appar, informationstjänster, sociala nätverksplatser online, bedriva annonsförsäljning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Your People AB
Org.nr: 556946-9686
Konsultation inom media- och marknadsstrategi och därmed förenlig verksamhet. Annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet. Förvaltning av värdepapper för bolagets räkning och därmed förenlig verksamhet. Konstnärligt ...