Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Stockholm

B Media Invest AB
Org.nr: 556748-2632
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning. Bolaget skall även direkt eller genom dotterföretag eller delägande i andra bolag bedriva mediaverksamhet såsom dagstidning-, tidskrifts-, bokförlags-, TV och filmrörelse och dess ...
Bengtsson & Sundström Media AB
Org.nr: 556522-1792
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning, layout, redaktionella uppdrag, ekonomiska marknadsanalyser samt tidningsproduktion ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bengtsson & Sundström Mediakommunikation KB
Org.nr: 969658-6800
Bedriva annonsförsäljning, layout, redaktionella uppdrag, ekonomiska marknadsanalyser samt tidningsproduktion ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bernklo Resurs KB
Org.nr: 969743-0032
Medie - annonsförsäljning. Juridik. Eventmarketing (hemför- säljning) Övriga konsumenttjänster - begravningar. Inköp av varor som återförsäljes på eventen ev hemevent.
Betong Media AB
Org.nr: 556813-4166
Bolaget skall producera tidningen Betong, webbsida samt event i anslutning härtill, erbjuda grafisk produktion, redigeringsarbeten och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Bielsten & Co AB
Org.nr: 556833-7173
Föremål för bolagets verksamhet är kommunikationsstrategi, projektledning, mediarådgivning, förhandling, mediaköp, annonsförsäljning, pressinformation, produktion av kundmagasin, sponsorskap, kundvårdsaktiviteter samt an ...
Binche, I.R.A.S. AB
Org.nr: 556575-3927
Bolaget skall genom egen verksamhet, dotterbolag, fristående konsulter och uppdragstagare i samband med egna eller närstående verksamheters projekt och'eller för uppdragsgivares räkning. Bedriva serviceverksamhet avssend ...
Bispro Media Förlag AB
Org.nr: 556951-9175
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva förlagsverksamhet, digital produktion, annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Blendow Publishing AB
Org.nr: 556954-9628
Bolaget skall bedriva omvärldsbevakning av juridiska och ekonomiska nyheter, omvärldsbevakning av juridisk facklitteratur, agera återförsäljare av juridisk och ekonomisk facklitteratur samt skönlitteratur, bedriva utbild ...
Bollio KB
Org.nr: 969728-6392
Bedriva E-handel med i huvudsak IT-produkter till både återförsäljare och slutkund. Konsultuppdrag inom annonsförsäljning. Fordonsimport och fordonshandel. Ägande och förvaltande av andra företag samt därmed förenlig ver ...
Bostad Direkt Stockholm AB
Org.nr: 556456-5785
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva förmedling av bostäder, byten av bostäder, samt annonsförsäljning på Internet och annan media, juridisk rådgivning, ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
BR-förlaget AB
Org.nr: 556141-2189
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet genom utgivning av tidskrift, konsultverksamhet avseende annonsförsäljning samt idka därmed förenlig verksamhet.
BRAND CREATIVE BUREAU AB
Org.nr: 556957-9153
Bolagets verksamhet ska vara att producera och utveckla kommunikationslösningar inom reklam, marknadsföring och media, bedriva annonsförsäljning, design- och varumärkesutveckling, köp och försäljning av värdepapper, äga ...
BrightSales i Stockholm AB
Org.nr: 556788-5354
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom rekrytering, utbildning, marknadsföring samt försäljningsstöd i form av mötesbokningar. Vidare skall bolagets verksamhet vara att tillhandahålla marknadsundersökningar samt anno ...
BröllopsGuiden Norden AB
Org.nr: 556603-1612
Föremålet för bolagets verksamhet är E-handel med bröllopsvaror och annonsförsäljning på egen webbsida på Internet, äga och förvalta värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Buckholt Invest & Konsult AB
Org.nr: 556766-7547
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning och konsultverksamhet inom media främts med annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
C. Sahlins Marknadsföringsbyrå AB
Org.nr: 556512-9607
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Capernaum Media KB
Org.nr: 969728-6681
Bedriva marknadsföring, reklamkampanjer, telemarketing, webbhotell, webbsidor, uppbyggnad av hemsidor, konsultuppdrag inom annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet. Programmering av mjukvara, IT-konsultation, un ...
Carbon Copy Stockholm AB
Org.nr: 556420-4955
Bolaget ska bedriva grafisk designverksamhet, konsultverksamhet avseende företagsorganisation, patentbyråverksamhet, reklambyråverksamhet, produktion och efterproduktion av film, video och TV-program, litterärt och konst ...
Career365 AB
Org.nr: 556823-5344
Bolaget ska bedriva rekrytering, annonsförsäljning och konsultverksamhet i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet samt bilhandel och därmed förenlig verksamhet.