Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Stockholm

Edvall m.fl. Mediastrategi AB
Org.nr: 556547-4128
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultativ uppdragsverksamhet inom media, främst annonsförsäljning och evenemangsarrangemang, försäljning och produktion inom elektronisk media som internet, extranet, in ...
Egoboost Magazine AB
Org.nr: 556836-8160
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva tidningsutgivning och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Ein-Lund KB
Org.nr: 969728-3860
Bolaget skall bedriva marknadsföring, reklamkampanjer, telemarketing, webbhotell, webbsidor, uppbyggande av hemsidor, konsultuppdrag inom annonsförsäljning. IT-konsultation, programmering, uthyrning av IT-specialister oc ...
Eiserman&Carlsson Produktion HB
Org.nr: 969749-8278
Reklam, PR, mediebyrå & annonsförsäljning. Grafisk designverksamhet.
Eldon International Group AB
Org.nr: 556877-1272
Aktiebolaget ska anordna nöjesarrangemang, annonsförsäljning, webbshop, biljetförsäljning, event och städservice samt bedriva ett webbmagasin i Sverige samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Employed By Creativity AB
Org.nr: 556912-6302
Företaget ska bedriva verksamhet inom Reklam, PR, Mediebyrå, Annonsförsäljning, Webbportal och Distribution av musik.
Esteem Publishing AB
Org.nr: 556905-8935
Bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och produktion av kreativa lösningar inom områden som förlagsverksamhet, kund- tidningar, annonsförsäljning och reklam.
Eventbook AB
Org.nr: 556796-8762
Bolaget skall bedriva förmedling av festvåningar, catering, konferenslokaler främst via internet, annonsförsäljning, affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Everydaytrading EdT AB
Org.nr: 559007-9355
Internetportal för kontaktförmedling och annonsförsäljning, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Excellence Online Media Marketing Stockholm AB
Org.nr: 556886-9274
Marknadsföring, reklam och annonsförsäljning inom nya medier.
Fashion Networks Scandinavia AB
Org.nr: 556947-5071
Bolaget skall bedriva utveckling och drift av digital media med inriktning på mode och kläder samt annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Fast Lane Institute for Knowledge Transfer Svenska AB
Org.nr: 556661-7865
Bolaget skall bedriva utbildning inom tele- och datakommunikation. Konsulttjänst inom tele- och datakommunikation. Utbildning inom data och tele. Konsulttjänst inom data och tele. Försäljning av datautrustning. Tjänster ...
FDSA Publishing AB
Org.nr: 556858-1820
Bolaget skall bedriva publicistisk verksamhet, annonsförsäljning och försäljning av distributionslösningar samt därmed förenlig verksamhet.
Ferreira Gomes Ventures AB
Org.nr: 556879-1536
Bolaget skall bedriva partihandel med kläder och skor, dataprogrammering, reklam, PR, mediebyrå och annonsförsäljning, konsultverksamhet avseende företagsorganisation samt därmed förenlig verksamhet.
Find1 AB
Org.nr: 556864-4396
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva annonsförsäljning, företrädesvis gentemot företag och organisationer, samt därmed förenlig verksamhet.
FindCourses Global AB
Org.nr: 556674-2952
Bolaget skall bedriva marknadsföring av företagsutbildningar, annonsförsäljning, systemutveckling och drift av datasystem, rådgivning och konsultverksamhet inom IT och marknadsföring, anordnande av mässor och andra evene ...
First Mediapartner AB
Org.nr: 556795-5777
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva media- och kommunikationsverksamhet samt informationsförmedling genom annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Fordonstorget AB
Org.nr: 556655-4555
Bolaget ska bedriva annonsförsäljning.
Freeride AB
Org.nr: 556663-4753
Bolaget ska bedriva utveckling av internettjänster, e-försäljning av kläder och dvd-filmer samt annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Freya News AB
Org.nr: 556917-5200
Bolaget ska bedriva mediabyrå, konsulttjänster inom PR, annonsförsäljning, reklam och event samt därmed förenlig verksamhet.