Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Stockholm

LRF Media Annons AB
Org.nr: 556599-5585
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Macar i Stockholm AB
Org.nr: 559019-8015
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom verksamhets- och organisationsutveckling genom konsulttjänster och styrelseuppdrag, annonsförsäljning, eventproduktioner samt närliggande verksamhet inom media- och underhållnings ...
Match.com Nordic AB
Org.nr: 556823-7647
Bolaget skall via Internet och på andra sätt bedriva förmedling av personlig kommunikation samt annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Mathias von Sydow AB
Org.nr: 556890-1085
Utgivning av gratis annonsfinansierade e-böcker på internet, annonsförsäljning samt förvaltning av värdepapper.
Media Promotion Rosengren AB
Org.nr: 556265-0340
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning och övrig mediaförsälj- ning samt därmed förenlig verksamhet.
Media sales Scandinavia AB
Org.nr: 556990-1928
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av mediarelaterade tjänster såsom internettjänster, reklam- och annonsförsäljning, utbildning, rådgivning inom dessa områden, arrangemang och produktion och försälj ...
Mediaboost Sverige AB
Org.nr: 556855-9792
Bolaget ska bedriva verksamhet inom affärsutveckling och marknadsföring, annonsförsäljning, coach- och mentorverksamhet, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Mediapin AB
Org.nr: 556984-9945
Bolaget skall annonsförsäljning, digital marknadsföring, konsultverksamhet inom IT och media samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Medievärlden i Sverige AB
Org.nr: 556930-1954
Bolaget ska bedriva redaktionell verksamhet, samt handel med redaktionella produkter, annonsförsäljning, utbildning, forskning, analys och konsultverksamhet inom mediebranschen samt bedriva textproduktion, medieproduktio ...
Mendo Media KB
Org.nr: 969690-7410
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning, konsultation, utbildning och därmed förenlig verkamhet inom reklam-, konfektions- och möbelbranschen. Personal- och organisationsutveckling, terapi, coaching, kurs och utbildnings ...
Metro International Sweden AB
Org.nr: 556573-4000
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt, direkt eller indirekt genom dotterföretag, bedriva tidnings- utgivning, annonsförsäljning, administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Metro Nordic Sweden AB
Org.nr: 556585-0046
Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterföretag, bedriva tidnings- och tidskriftsutgivning, annonsförsäljning, evenemang, försäljning av sponsring, och administrativa tjänster samt bedriva därmed förenlig verksa ...
Metro Scandinavia Holding AB
Org.nr: 556345-1573
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt, direkt eller indirekt genom dotterföretag, bedriva tidningsutgivning, annonsförsäljning, administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Metro Sweden Holding AB
Org.nr: 556625-7530
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt, direkt eller indirekt genom dotterföretag, bedriva tidningsutgivning, annonsförsäljning, administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Metro Sweden Media AB
Org.nr: 556877-3104
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt, direkt eller indirekt genom dotterföretag, bedriva tidningsutgivning, annonsförsäljning, administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Mossudden Holding AB
Org.nr: 556681-5097
Bolaget ska bedriva layout, reklamutformning, annonsförsäljning, marknadsföring och redaktionella uppdrag främst i samband med tidningsproduktion samt marknadsekonomiska analyser och handel med värdepapper samt därmed fö ...
MTG Publishing AB
Org.nr: 556457-2229
Bolagets verksamhet skall i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotterföretag, bedriva tidningsutgivning, annonsförsälj ...
NAX Nordic AB
Org.nr: 556945-0371
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom branschen reklam, PR, mediebyrå och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Net 2-Net Group Stockholm AB
Org.nr: 556152-3142
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning på internet, konsultverksamhet inom data, mediebyråverksamhet och annonsförsäljning, partihandel med datorer, kringutrustning och programvara samt äga, förvalta och sälja fast egen ...
Net Partner 011
Org.nr: 860824-XXXX
Webdesign, programmering, annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.