Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Stockholm

GLNS Investment AB
Org.nr: 556797-3861
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Global Health Online GHO AB
Org.nr: 556759-3156
Bolaget ska bedriva marknadsföring av vårdgivare och vårdföretag, annonsförsäljning, systemutveckling och drift av datasystem, rådgivning och konsultverksamhet inom IT och marknadsföring, anordnande av mässor och andra e ...
GLX Media AB
Org.nr: 556870-8480
Föremål för bolagets verksamhet är att utveckla och förvalta webbtjänster, utföra konsultverksamhet inom programmering, bedriva annonsförsäljning och marknadsföring av varor och tjänster på internet, bedriva konsultverks ...
godsmak Sweden AB
Org.nr: 556657-1658
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med livsmedel samt catering, bedriva handel med annonsförsäljning och tidningsutgivning, samt därmed förenlig verksamhet.
Grand Publishing AB
Org.nr: 556659-3132
Bolaget ska bedriva tidningsutgivning och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Gulex AB
Org.nr: 556803-5546
Bolaget ska bedriva handel med eller produktion av internet- relaterade informationstjänster, annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
gustavtdotcom AB
Org.nr: 556659-9279
Bolaget ska bedriva marknadsföring och annonsförsäljning på internet, internetrådgivning samt motorrelaterad journalistik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Human Performance Stockholm HB
Org.nr: 969742-4688
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, annonsförsäljning, samt därmed förenlig verksamhet.
I Like Media Sweden AB
Org.nr: 556917-4856
Bolaget ska bedriva annonsförsäljning online, E-handel främst inom idrott, resor, hälsa och skönhet samt konsultation inom E- handel i anslutning därtill, bedriva affärsutveckling, mediaköp och marknadsföring samt därmed ...
IKER Investment AB
Org.nr: 556797-3853
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
JINAB-Akademisk Produktion AB
Org.nr: 556258-4382
Bolaget skall bedriva produktion och utgivning av tidsskrifter och böcker, grafisk produktion, mässor och seminarier, konferenser, annonsförsäljning, konsultation- och projektledaruppdrag samt därmed förenlig verksamhet. ...
JPP Jacobsson AB
Org.nr: 556374-8978
Bolaget ska bedriva fotografisk och journalistisk verksamhet, mediaproduktion och mediaförsäljning så som upplagebevakning, prenumerations- och annonsförsäljning. Samt förvaltning av lös och fast egendom.
Klara Media AB
Org.nr: 556623-7029
Bolaget är att bedriva konsultverksamhet, person- och organisationsutveckling, utbildning, föreläsning, friskvård, coaching, samtalsterapi, handledning samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet är annonsförsäl ...
Knightway Media Group Sverige AB
Org.nr: 556862-3119
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning och affärsutveckling inom media på internet och därmed förenlig verksamhet.
Kristiansen Försäljning HB
Org.nr: 969667-5231
Annonsförsäljning, telemarketing, utbildning, marknadsundersökningar.
Lars-Göran Fransson Reklam AB
Org.nr: 556993-3343
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva annonsförsäljning i tidskrifter och digitala medier, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lifestyle Publishing AB
Org.nr: 556608-6335
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet såsom tidningsutgivning och annonsförsäljning, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Lingon of Sweden AB
Org.nr: 556787-9910
Bolaget ska bedriva e-handel och import av smycken, kläder, accessoarer, hygienartiklar skönhet och hudvådprodukter samt bedriva annonsförsäljning.
Lovely Life AB
Org.nr: 556919-2445
Aktiebolaget ska bedriva produktion inom print-webbaserad media med därtill hörande annonsförsäljning, konsult- och frilansarbete som skribent, fotograf, stylist, författare, formgivare, föredragshållare och trendanalyti ...
Loyoli AB
Org.nr: 556902-1024
Bolaget ska bedriva verksamhet utveckling och försäljning av programvara inom digital media, annonsförsäljning, konsultation inom marknadsföring och kommunikation online samt därmed förenlig verksamhet.