Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BXB Solution AB

"Bolaget ska bedriva bokföring, ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet anseende företags organisation och revision. Annonsförsäljning PR och marknadsföring av företag. Utveckling, marknadsföring och försäljning av mjukvara och olika internetbaserade applikationer. Samt konsultation och rådgivning inom ovan nämna områden. Säkerhetsverksamhet såsom entrévärdar, säkerhetsvakt vid konserter och liknande event. Utbildning, konsultation, föreläsningar inom ledarskap, kommunikation, relationer och företags organisation. Konsultverksamhet med inriktning mot behandlingspedagogik, särskilt kvalificerat kontaktmannaskap, föreläsningar inom social problematik. Familjehemsvård, familjehemsbehandling, familjebehandling och heldygnsvård med boende för asylsökande barn och öppna sociala insatser mot barn och ungdomar med sociala problem, jämte därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556948-5872
Företagsform: Aktiebolag