Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Johanneshov

A-Note AB
Org.nr: 556891-9004
Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning och support av IT-tjänster och andra hjälpmedel för byggnadsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förelig verksamhet.
Aajoda AB
Org.nr: 556978-4910
Bolaget skall bedriva verksamhet inom webbutveckling samt konsultationer inom marknadsföring, internetlösningar och sociala medier samt därmed förenlig verksamhet.
Actsec Group AB
Org.nr: 556943-9309
Bolaget ska bedriva 1. Konsulttjänster inom säkerhetsbranschen 2. Utbildning inom säkerhetsbranschen 3. Rekrytering och förmedling av personal 4. Fastighetsentrepenad och därtill närbesläktad verksamhet 5. Dykeritjänst o ...
Admax AB
Org.nr: 556612-0027
Bolaget skall omfatta konsultationer inom databranschen avseende programvara, framtagande och försäljning av dataprogram, framtagande och marknadsförande av hemsidor och andra internettjänster, drivande av web-hotell och ...
Adramatch AB
Org.nr: 556538-0267
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av ADB programvara inom ekonomistyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Sverre & Sverre
Org.nr: 556943-9135
Sälja IT-konsulttjänster, framför allt programmering.
Appertino AB
Org.nr: 556982-5341
Bolaget ska designa, producera, ge ut och publicera mjukvara. Bolaget kan även bedriva konsultverksamhet samt erbjuda utbildning inom mobilitet, systemutveckling, systemdesign och därmed förenlig verksamhet.
Aptilo Networks AB
Org.nr: 556609-4339
Bolaget skall utveckla, marknadsföra och försälja kommunikationsprodukter och tjänster främst avseende telekommunikation och datakommunikation samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
ARJ Distribution AB
Org.nr: 556698-7383
Bolaget ska distribuera och sälja programvaror och datortillbehör, utföra konsulttjänster inom databranschen och idka därmed förenlig verksamhet.
ARMEGA AB
Org.nr: 556407-5769
Bolaget skall bedriva verksamhet med datakonsultation, försäljning av datautrustning, dataprogram, kontorsutrustning och kontorsmaterial, import och export av datautrustning, uthyrning av datasystem och kontorsservice, u ...
AVOSS AB
Org.nr: 556595-4475
Bolaget skall tillhandahålla teknisk kompetens inom informationsteknologi och multimedia, förvalta skogsfastigheter och utöva ekonomisk rådgivning och konsultverksamhet inom bokföring, bok- slut, deklarationer, skatteråd ...
Beckman Creative AB
Org.nr: 556476-9304
Bolaget skall bedriva verksamhet inkl. försäljning inom områdena arkitektur, konst och design såsom projektering och formgivning av byggnader och inredningar, industridesign, konst- och scen- framställningar, filmprodukt ...
BeIntelligent AB
Org.nr: 556962-1286
Utveckling av intelligenta beslutsstödslösningar, databasmodeller och-eller rapporter samt medhjälp till utveckling av dessa i de fall projekten är större än alt. fortgående utöver den tid vi är inhyrda.
binarytwo AB
Org.nr: 556952-7889
Bolaget ska bedriva utveckling av applikationer , utföra konsultationer och försäljning av tjänster & produkter avseende data, kommunikation och IT samt därmed förenlig verksamhet och handel med värdepapper.
Björn Molin IT Konsult AB
Org.nr: 556918-8286
Aktiebolaget ska bedriva tjänster inom datorprogramvara, hårdvara, interaktiva medier och därmed förenlig verksamhet. Tjänsterna innefattar utbildning, mentorskap, förvaltning, systemarkitektur, -utveckling och -integrat ...
Bouvet Stockholm AB
Org.nr: 556781-6128
Bolagets verksamhet är att i Stockholm och Mälardalen bedriva konsultverksamhet, genom att till externa företag tillhandahålla datakonsulttjänster och förmedling av programmerare, därmed förenlig verksamhet.
Bronze Dragon Consulting AB
Org.nr: 559028-1712
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom internet och utveckling av datasystem och därmed förenlig verksamhet.
BXB Solution AB
Org.nr: 556948-5872
Bolaget ska bedriva bokföring, ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet anseende företags organisation och revision. Annonsförsäljning PR och marknadsföring av företag. Utveckling, marknadsföring och försäljning av mjukva ...
C.E.T.W.I.N System Solutions Sweden AB
Org.nr: 559019-3719
Bolaget ska bedriva tillverkning av mjuk- och hårdvarusystem för självservicemiljöer såsom inom teknologi och IT samt därmed förenlig verksamhet.
C/W Cad Ware AB
Org.nr: 556461-2504
Bolaget skall utveckla, marknadsföra och tillhandahålla system för databehandling samt tillhandahålla konsult- och utbildningstjänster inom samma område, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.