Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reklambyråer i Johanneshov

Annika Wihlborg AB
Org.nr: 556799-0600
Journalistisk verksamhet, i huvudsak produktion av texter
BXB Solution AB
Org.nr: 556948-5872
Bolaget ska bedriva bokföring, ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet anseende företags organisation och revision. Annonsförsäljning PR och marknadsföring av företag. Utveckling, marknadsföring och försäljning av mjukva ...
D.L. - Konsult AB
Org.nr: 556207-5043
Bolaget skall driva marknadsföring och konsultverksamhet företrädesvis inom reklambranschen. Bolaget skall även bedriva grossistförsäljning av reklam-, sport- och fritidsartiklar samt handel med antikviteter, veteran bil ...
damdidam AB
Org.nr: 556940-3743
Aktiebolaget ska bedriva utbildning och kommunikation samt reklambyråverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
DELDH AB
Org.nr: 556957-8270
Bolaget ska producerar möten, event, resor, film, utställningar och scenproduktion avseende innehåll och format, scenprogram, koordinering av talare och material, teknikproduktion, repetitioner och körning och där med fö ...
Efternamn & Co Reklambyrå AB
Org.nr: 556575-6078
Bolaget skall bedriva framtagande av reklam, idé, strategi och genomförande, grafisk formgivning och typografi, fotografering till reklamkampanjer, formgivningsuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
European Websites Holding AB
Org.nr: 556538-6264
Bolaget skall bedriva kommunikation och reklambyråverksamhet anpassad för 2000-talet samt därmed förenlig verksamhet.
Familjen Ahlbom Restauranger AB
Org.nr: 556534-9254
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse, konsultverksamhet inom dataområdet och därmed förenlig verksamhet.
Fat Little Indian Boy AB
Org.nr: 556839-9645
Aktiebolaget ska bedriva reklambyråverksamhet, film- och mediaproduktion, samt därmed förenlig verksamhet.
Gosh Reklambyrå AB
Org.nr: 556643-0889
Bolaget skall bedriva rådgivning inom marknadsföring, reklambyråverksamhet och äga och förvalta aktier och andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hattrick Event HB
Org.nr: 969772-3931
Företaget ska bedriva konsultverksamhet i marknadsföringsbranschen med inriktning på event och därmed förenlig verksamhet.
Hilmer Lage HB
Org.nr: 969677-1717
Företaget bedriver verksamhet inom kommunikation, bokförläggeri och musikproduktion. Däri ingår journalistiskt arbete, framställande av webbplatser, texter, marknadsföring, film- och tvproduktion, bokutgivning, musikinsp ...
Jerker Josefsson AB
Org.nr: 556917-2355
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom TV, film, internet och videoproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Kristofer Raitio AB
Org.nr: 556894-8805
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
LifeInfinity HB
Org.nr: 969689-1317
Försäljning och förmedling av hälsoprodukter bestående av frukter och bär i koncentrerad form, omega 3 och Noni i koncentrat (handel med livsmedel) samt förmedling av tjänster vilka resulterar i ökat välbefinnande (konsu ...
Luxlucid AB
Org.nr: 556878-5934
Företaget är en fullservicebyrå inom kommunikation. Företaget erbjuder kreativa, professionella, effektiva och prisvärda tjänster som bidrar till att lösa uppdragsgivarnas kommunikationsbehov. Företaget arbetar med uppdr ...
Luxlucid Holding AB
Org.nr: 556862-6104
Företaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Magnusson Rahm Design AB
Org.nr: 556115-2843
Bolaget skall bedriva trycksaksproduktion, fastighetsservice, rådgivning och verksamhet i psykosociala frågor samt därmed förenlig verksamhet.
Niklas Engman AB
Org.nr: 556523-9455
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, affärs- utveckling, försäljning och utbildning, investera i anläggnings- tillgångar, bedriva handel med aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
OCAB AB
Org.nr: 556584-9980
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom saneringsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.