Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Föreläsningar i Johanneshov

Blomkvist Text & Undervisning HB
Org.nr: 969727-8647
Företaget kommer att erbjuda tjänster i form av föreläsningar, kurser och utbildning inom teknik & humaniora samt språkkonsulttjänster typ textutformning, textbearbetning, språkvård, språkrådgivning, föreläsningar & kurs ...
BXB Solution AB
Org.nr: 556948-5872
Bolaget ska bedriva bokföring, ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet anseende företags organisation och revision. Annonsförsäljning PR och marknadsföring av företag. Utveckling, marknadsföring och försäljning av mjukva ...
C.M KBT AB
Org.nr: 556967-1760
Bolaget ska bedriva Kognitiv beteendeterapi (KBT) Sömnterapi, gruppterapi, mindfullness, webbaserad kbt-terapi, stresshantering, smärthantering, bokutgivning, föreläsningar samt annan förenlig verksamhet.
Caring Group of Sweden AB
Org.nr: 556871-1690
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom chefs- och verksamhetsutveckling samt projektledning och ledarutbildning, producera böcker, tillhandahålla coachning och utbildningsprogram, hålla föreläsningar och anordna ev ...
Dixicon AB
Org.nr: 556880-2937
Aktiebolaget ska arbeta med textproduktion, översättningar, utredningar, föreläsningar, seminarier och därmed förenlig verksamhet.
En Annan Sida Av Sverige AB (svb)
Org.nr: 556978-4571
Bolaget skall ha en verksamhet bestående av kriminalitetsbehandlingar, stödcentrum, livsstilsscreening och insatsstöd, anhörigstöd, föreläsningar, kulturverksamhet, bokutgivning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är ...
Franchesster Showpony Expertease Burleskakademien dans- och scenskola EF
Org.nr: 769631-3753
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa arbetstillfällen inom burleskutbildning, dansutbildning och scenrelaterad utbildning. Medlem deltar i verksamheten genom arbete med ...
kostassistenten stockholm HB
Org.nr: 969758-7062
Verksamheten består i att ta fram, provlaga och näringsberäkna recept, sätta ihop dessa till'kokböckerrecepthäften och att göra ordersedlar för råvaruinköp på förskolor, den innefattar också att skriva och hålla i förelä ...
Linnea Molander Psykologisk Coach AB
Org.nr: 556985-2485
- Coaching riktad mot privatpersoner, grupper och företag inom områdena positiv psykologi och relationer - Populärvetenskapligt skrivande på bloggar och i tidningar om välbefinnande och relationer - Föreläsningar och wor ...
Löpakademin HB
Org.nr: 969763-6778
friskvård, personlig träning, löpträning, föreläsningar i friskvård, massage, naprapati och annan förenlig verksamhet.
Må Bra Kropp & Själ i Johanneshov AB
Org.nr: 556730-4687
Bolaget skall utföra rehabilitering och föreläsningar inom sjukgymnastik och terapi samt därmed förenlig verksamhet.
Patrik Asplund AB
Org.nr: 559007-8159
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultering, projektledning, föreläsningar och utbildning inom samhällsprojekt och idrott samt idrottsinstruktör och därmed förenlig verksamhet.
Stadens liv AB
Org.nr: 556834-8584
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt fastigheter och därtill förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva föreläsningar om stadsplanering och utformning av offentliga miljöer.
Tove Lindqvist Production AB
Org.nr: 559017-6854
Bolaget ska bedriva verksamhet inom eventbranschen såsom event- produktion, tv-produktion, konsultverksamhet inom scenproduktion och eventplanering, koordinering, utbildning och föreläsningar, samt även konstnärlig artis ...
Warenmark Medical Consulting AB
Org.nr: 556821-2137
Bolaget ska bedriva kliniskt mottagningsarbete avseende primärvård enligt det uppdrag som innefattas i Socialstyrelsens kompetensdefinition i arbete som specialist i allmänmedicin. Patientkonsultationer enligt denna prax ...