Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Johanneshov

Aktiebolaget Havslunden Stockholm
Org.nr: 556334-7920
Bolaget skall bedriva konulttjänster inom områdena ekonomiska och finansiell rådgivning, samt fastighetsförvaltning. Dessutom skall bolaget äga och förvalta aktier samt annan fast och lös egendom samt därmed förenlig ver ...
Archeus AB
Org.nr: 556901-6685
Bedriva konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling, marknad, försäljning, inköp, utbildning, rådgivning samt styrelseuppdrag gentemot företag inom samtliga branscher.
AVOSS AB
Org.nr: 556595-4475
Bolaget skall tillhandahålla teknisk kompetens inom informationsteknologi och multimedia, förvalta skogsfastigheter och utöva ekonomisk rådgivning och konsultverksamhet inom bokföring, bok- slut, deklarationer, skatteråd ...
BXB Solution AB
Org.nr: 556948-5872
Bolaget ska bedriva bokföring, ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet anseende företags organisation och revision. Annonsförsäljning PR och marknadsföring av företag. Utveckling, marknadsföring och försäljning av mjukva ...
Consuma AB
Org.nr: 556565-8191
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt värdepapper, idka handel med patenträttigheter samt bedriva mäkleri av fast egendom, av företag, ekonomisk konsultation, factoring ...
Consuma Factoring KB
Org.nr: 969695-7944
Bolaget ska bedriva förvaltning av fast och lös egendom, idka handel med patenträttigheter samt bedriva mäkleri av fast egendom, av företag, ekonomisk konsultation, factoring, rådgivning och finansiering av fast och lös ...
DIN Ekonomikonsult BvRev i Stockholm AB
Org.nr: 556948-5799
Bolaget ska bedriva redovisingstjänster som bokföring, löner, bokslut, deklarationer och övriga ekonomitjänster samt ekonomisk rådgivning.
Egeland Kommunikation AB
Org.nr: 556805-6898
Organisationsutveckling, handledning, arbetslagsutveckling, konflikthantering, krisstöd, samtalsstöd, hälsokostrådgivning, sorgebearbetning, medicinsk rådgivning och därmed likartade verksamheter.
Errve Knowledge International AB
Org.nr: 556591-1632
Bolagets verksamhet omfattar rådgivning inom affärs- och IT-tjänster, marknadsföring, rekrytering, internetportal med tjänster riktade till fastighetsförmedlare samt internetportal med marknads- och reklamtjänster och dä ...
Eya Ekonomi AB
Org.nr: 559018-3363
Bolaget ska bedriva försäljning av redovisningstjänster- och rådgivning inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Fitness Development Scandinavia AB
Org.nr: 556681-8471
Bolaget ska bedriva rådgivning, utbildning och försäljning av träningsutrustning och kosttillskott för allmän friskvård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska som franchisegivare erbjuda egna företagare att som fra ...
Fitness Development Sweden AB
Org.nr: 556641-1194
Bolaget skall erbjuda rådgivning, utbildning och stöd till företag och personer verksamma inom området fysisk träning samt därmed förenlig verksamhet.
Gosh Reklambyrå AB
Org.nr: 556643-0889
Bolaget skall bedriva rådgivning inom marknadsföring, reklambyråverksamhet och äga och förvalta aktier och andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Graph Technologies R&D AB
Org.nr: 556981-9963
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och kommersialisering av teknologier såsom moln och internettjänster, rådgivning och tjänster inom big data och sociala medier jämte därmed förenlig verksamhet.
Inter-Idé Consult AB
Org.nr: 556266-1644
Bolaget skall driva handel med uppvärmingsanordningar och rådgivning i anslutning därtill jämte därmed förenlig verksamhet.
Jonter Consulting AB
Org.nr: 556949-1961
Aktiebolaget ska bedriva forskning och genomföra utbildningspro- jekt inom fältet säkerhetspolitik i allmänhet, och nukleär icke-spridning i synnerhet. Konsultation och rådgivning till svenska myndigheter och nationella ...
JSS proaktiv ekonomi AB
Org.nr: 556995-1378
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom ekonomi, administration, beskattning, utbildning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att bedriva handel med värdepapper och personaluthyrning.
KR Holding AB
Org.nr: 556886-6601
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag utöva teknisk konsultverksamhet, revision och rådgivning inom energisektorn (energimätning, energirådgivning och energiupphandling, el-, styr- och värmeteknik, projektering av e ...
Kraftrevision Lantbruk AB
Org.nr: 556803-5983
Bolaget skall företrädesvis mot lantbruk och industriella anläggningar bedriva rådgivning för energi och energirådgivning med tillhörande tjänster som revision, samordning och förmedling för anskaffning av elkraft och pe ...
M360 Ekonomi AB
Org.nr: 556840-1482
Bolaget kommer att vara en redovisningsbyrå. Detta innebär att bolagets huvudsakliga verksamhet kommer att vara att sälja redovisningstjänster samt ekonomisk rådgivning.