Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Johanneshov

Acctax & Law AB
Org.nr: 556776-8089
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning, skatt och affärsjuridik och därmed förenlig verksamhet.
ASP Lenny AB
Org.nr: 556614-0314
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Bereco HB
Org.nr: 969706-6513
Redovisningskonsult. Organisationsutveckling.
Berg & Bergström AB
Org.nr: 556777-5795
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva revision, redovisning och ekonomiska konsultationer jämte därmed förenlig verksamhet.
Berg & Bergström i Tullinge AB
Org.nr: 556939-7572
Aktiebolaget ska bedriva revisions-, redovisnings- och ekonomisk konsultverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Berit o Hans Bergström Konsulter AB
Org.nr: 556391-3366
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion av läromedel, konstnärlig verksamhet inom bland annat studioglas, konsultativ verksamhet inom företagsekonomi,bedriva entreprenadarbete med grävmaskiner, förval ...
BOBEKO Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556562-7014
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
BXB Solution AB
Org.nr: 556948-5872
Bolaget ska bedriva bokföring, ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet anseende företags organisation och revision. Annonsförsäljning PR och marknadsföring av företag. Utveckling, marknadsföring och försäljning av mjukva ...
CAF Administration AB
Org.nr: 556945-7442
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva redovisnings- verksamhet samt revision.
Care of Frank AB
Org.nr: 556949-0294
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och skatt, äga och förvalta fast och lös egendom, tillhanda administrativa tjänster och konsulttjänster till svenska och utländska bolag och ävenså idka därmed före ...
Consuma AB
Org.nr: 556565-8191
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt värdepapper, idka handel med patenträttigheter samt bedriva mäkleri av fast egendom, av företag, ekonomisk konsultation, factoring ...
Count On Business Service AB
Org.nr: 556716-3471
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning och därmed förenlig verksamhet.
D & A ekonomi AB
Org.nr: 556492-0006
Aktiebolaget ska bedriva redovisning och administrativa tjänster, factoring samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
D&A Redovisning AB
Org.nr: 556565-2970
Bolaget skall bedriva redovisning och administrativa tjänster samt factoring och därmed förenlig verksamhet.
DEVEK AB
Org.nr: 556479-6935
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att hyra ut ekonomiska tjänster till bostadsrättsföreningar och företag.
DIN Ekonomikonsult BvRev i Stockholm AB
Org.nr: 556948-5799
Bolaget ska bedriva redovisingstjänster som bokföring, löner, bokslut, deklarationer och övriga ekonomitjänster samt ekonomisk rådgivning.
Ekonomica i Stockholm AB
Org.nr: 556826-7222
Bolaget ska tillhandahålla ekonomiska konsultationer, främst inom redovsning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även tillhandahålla IT-tjänster inom data och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Eya Ekonomi AB
Org.nr: 559018-3363
Bolaget ska bedriva försäljning av redovisningstjänster- och rådgivning inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Färg & Form Konsult AB
Org.nr: 556636-0953
Bolaget skall bedriva hantverks- och byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Globens redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556853-1981
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- och utbildningsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.