Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bevakning i Johanneshov

BXB Solution AB
Org.nr: 556948-5872
Bolaget ska bedriva bokföring, ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet anseende företags organisation och revision. Annonsförsäljning PR och marknadsföring av företag. Utveckling, marknadsföring och försäljning av mjukva ...
IMAGO Int. AB
Org.nr: 556528-8957
Bolaget skall bedriva -Hiss- och fastighetsjour. -Larmcentral och bevakningsuppdrag samt bilräddning. -Jord- och skogsbruk. -Äga och förvalta värdepapper samt fastigheter. -El och larminstallationer. -Transporter och ent ...
Korvknuten AB
Org.nr: 556407-9316
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara handel med livsmedel samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
OME, OLOV MIKAEL ERIKSSON KB
Org.nr: 916630-0070
IMPORT OCH EXPORT AV CAMOUFLAGE- OCH ÖVERLEVNADSUTRUSTNINGAR, LEDARSKAPSUTÖVANDE AV FRITIDSAKTIVITETER, RESEARRANGÖR, LÄRARVIKARIAT, BEVAKNINGSUPPDRAG OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET, *FORTS*
Svensk Evenemangssäkerhet AB
Org.nr: 556708-7514
Företaget ska på konsultbasis bedriva evenemangssäkerhet företrädesvis på idrottsarenor i Sverige dock kan även viss säkerhet bedrivas inom artist- o musikbranchen. Samt äga och förvalta värdepapper.
Svensk Evenemangssäkerhet Hospitality AB
Org.nr: 559010-0623
Företaget ska på uppdragsbasis bedriva evenemangssäkerhet i Sverige.
Svensk Evenemangssäkerhet Security AB
Org.nr: 559010-0615
Företaget ska på uppdragsbasis bedriva evenemangssäkerhet i Sverige
Svensk Evenemangssäkerhet Stewards AB
Org.nr: 559010-0649
Företaget ska på uppdragsbasis bedriva evenemangssäkerhet i Sverige
TacTix Solutions HB
Org.nr: 969720-3900
Detektiv och bevakningsverksamhet, säkerhetstjänster samt annan service verksamhet såsom ordningsvakt'väktartjänster inom främst butik, kontor och restaurang. Konsult inom Human Resources, personal och ledarskapsfrågor.
Vesper Group AB
Org.nr: 556665-9354
Bolaget ska erbjuda operativa tjänster, rådgivning och utbildning inom områdena säkerhet, risk- och krishantering, sjukvård, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.