Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sergio magazine AB

"Bolaget ska ha producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, musik, nöjes och teaterbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar och fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden och därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagende, så och till dessa lämna lån. Bolaget ska även arrangera turistresor, affärsresor, evenemang. Bolaget ska även förmedla kontakter mellan olika affärspartner och eventuella affärsuppgörelse. Bolagets verksamhet ska även innefatta köp och försäljning av design det vill säga alltifrån idén, skisser, modeller och beskrivningar av den slutgiltiga produkten"
Org.nr: 556887-8952
Företagsform: Aktiebolag