Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Gävle

5D Media Group EF
Org.nr: 769627-1365
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förenkla och stärka samarbetet medlemsföretagen emellan beträffande gemensamma projekt, marknadsföring, gemensamt nyttjande av lokaler oc ...
A&R Events KB
Org.nr: 969754-0350
Företaget ska bedriva eventverksamhet och det sträcker sig från ordinära events inom mässarrangemang till större evenemang som högtider, cityfester, invigningar, firmafester och marknadsföring. En del av verksamheten är ...
AB Naturens Allé
Org.nr: 556494-0004
Bolaget ska bedriva försäljning av hudvårdsprodukter och kosmetika, naturvård, fiskevård, friluftsliv, utbildning, marknadsföring, försäljning av industrilim, försäljning av utrustning med anknytning till verksamheten, s ...
Adressleverantören i Sverige AB
Org.nr: 556637-2461
Bolaget skall framtaga adressunderlag för marknadsföring, äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ahlan omsorg och bemanning AB
Org.nr: 559000-3777
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom hemtjänst och personlig assistans, rekrytering, konsulting och coaching av personal, handledning, etableringsanordning, utveckling, utbildning av personal. Marknadsföring och kons ...
Ahlqvist Advice AB
Org.nr: 556838-9653
Föreläsningar, rådgivning och seminarier gällande strategi och marknadsföring samt handel med och förvaltning av värdepapper.
Aktiebolaget Husfabriken, Gefle/Dala
Org.nr: 556943-8129
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster avseende försäljning och marknadsföring företrädelsevis inom bygg- och fastighetsbranschen, handel med fastigheter, byggnadsverksamhet, värdepappershandel och därmed f ...
Anglerpro International i Gävle AB
Org.nr: 556591-2085
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag idka försäljning produkter och tillbehör inom sportfiskeverksamhet, arrangera och genomföra evenemang inom området sportfiske, bedriva rådgivning inom området marknadsföring s ...
Apogon Engineering AB
Org.nr: 556881-9717
Bolaget skall bedriva tränings-, utbildnings- och tävlingsverk- samhet inom motorsport, uthyrning av fordon, marknadsföring, event, försäljning av souvenirer, programmering, utveckling och reparationer av maskiner och pr ...
Aritma Konsult AB
Org.nr: 556592-9949
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom klinisk prövning, ekonomi och marknadsföring, köpa, förvalta och sälja värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Arkitektbyrån i Gävle AB
Org.nr: 556241-4622
Bolaget skall bedriva arkitektrörelse, konsultverksamhet inom marknadsföring och samhällsplanering, journalistik, utbildning i personlig utveckling, organisations- och personalutveckling, terapiverksamhet samt handel med ...
Arne Backman Information AB
Org.nr: 556342-1246
Bolaget skall driva konsultverksamhet, produktion, försäljning och uppdragsservice inom marknadsföring, distribution, musik samt handel med värdepapper och ädelmetaller och därmed förenlig verksamhet.
Aurifodina Service & Utveckling i Sverige AB
Org.nr: 556859-1183
Aktiebolagets verksamhet ska vara att erbjuda utbildning, utveckling, projektledning samt föreläsningar, rådgivning och coachning inom personlig utveckling, personalfrågor, arbetsmiljö, marknadsföring, sälj, nätverkande ...
Axagon AB
Org.nr: 556363-4772
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och fastigheter, bygg och fastighetsskötsel, konsulterande verksamhet inom området marknadsföring, försäljning och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet.
Barn & Personförsäkring i Gävle AB
Org.nr: 556519-6879
Bolaget skall bedriva förmedling av försäkringar samt konsultverksamhet i anslutning härtill, marknadsföring och kapitalförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Besöksbokarna i Norden AB
Org.nr: 556780-1245
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion samt marknadsföring av marknadsinformationsprodukter såsom marknadskartläggning, besöksbokningar och informationshämtning via telefon, databaser, callcentertjänster, telemarketi ...
BRIND AB
Org.nr: 556930-9221
Bolaget ska bedriva reklambyråverksamhet, konsultverksamhet inom industridesign, grafisk formgivning, illustration, marknadsföring, 3D- Visualisering, modell- och prototyptillverkning, filmproduktion, animering och därme ...
Brolin System i Mälardalen AB
Org.nr: 556545-3890
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av, samt konsultationer avseende administrativa programvaror, försäljning av datorer, installtaioner av nätverk samt översättnings- och sekreterararbete ävensom idka d ...
Byggnadsupplysning i Norden AB
Org.nr: 556811-5884
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva informationsverksamhet och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
CC-Puben i Gävle AB
Org.nr: 556727-4138
Bolaget skall driva restaurangrörelse, evenemangs- och konferensservice, marknadsföring inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.