Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Anglerpro International i Gävle AB

"Bolaget skall självt eller genom dotterbolag idka försäljning produkter och tillbehör inom sportfiskeverksamhet, arrangera och genomföra evenemang inom området sportfiske, bedriva rådgivning inom området marknadsföring samt representera svenska och utländs ka företag vid mässor, äga och bedriva verksamhet med tullfrilager och äga och förvalta värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Evenemang - Marknadsföring - Rådgivning - Sportfiske
Org.nr: 556591-2085
Företagsform: Aktiebolag