Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Gävle

A.T Hemlingby AB
Org.nr: 556873-1730
Bolagets verksamhet är föreläsningar, rådgivning och personlig utveckling inom det sociala området samt bemanningsuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
AB Svensk Skogsmaskinförsäkring
Org.nr: 556659-8214
Bolaget ska bedriva finans- och försäkringsmäkleri, ekonomisk rådgivning, även äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Affärsjurist Thomas Öberg AB
Org.nr: 556131-9194
Bolaget skall gentemot företag, kommuner och andra sammanslut- ningar försälja läromedel och bedriva utbildningsverksamhet inom områdena ekonomi, data och juridik, samt bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning, ävensom ...
Ahlqvist Advice AB
Org.nr: 556838-9653
Föreläsningar, rådgivning och seminarier gällande strategi och marknadsföring samt handel med och förvaltning av värdepapper.
Andersson IP-partner AB
Org.nr: 556999-9286
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva patentbyråverksamhet, patentteknisk och strategisk rådgivning, formulering av patentansökningar, nyhetsundersökningar och utredningar'kartläggning av gällande patenträttig ...
Anglerpro International i Gävle AB
Org.nr: 556591-2085
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag idka försäljning produkter och tillbehör inom sportfiskeverksamhet, arrangera och genomföra evenemang inom området sportfiske, bedriva rådgivning inom området marknadsföring s ...
Aurifodina Service & Utveckling i Sverige AB
Org.nr: 556859-1183
Aktiebolagets verksamhet ska vara att erbjuda utbildning, utveckling, projektledning samt föreläsningar, rådgivning och coachning inom personlig utveckling, personalfrågor, arbetsmiljö, marknadsföring, sälj, nätverkande ...
Bertil Staffas Byggkonsult AB
Org.nr: 556545-6539
Bolaget skall bedriva teknisk rådgivning inom husbyggnads- processen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BMC i Göteborg AB
Org.nr: 556631-4398
Bolaget skall bedriva café- och konditoriverksamhet, rådgivning och konsultation i affärsfrågor, köp och försäljning av rörelser samt därmed förenlig verksamhet.
Bo Berglund Consulting AB
Org.nr: 559001-4170
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, rådgivning och utbildning samt åta sig styrelseuppdrag. Bolaget ska även bedriva handel med och äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet
Bokestorpa Medicinsk Diagnostik & Kvalité AB
Org.nr: 556847-3846
Aktiebolaget ska bedriva diagnostik av vävnadsprover och cellprover samt kvalitetsutvecklande rådgivning.
BRG Bowling HB
Org.nr: 969710-3944
Företaget tillhandahåller rådgivning och utrustning för utövande av idrotten bowling.
Broad Innovation Capital Consulting AB
Org.nr: 556941-6133
Bolaget ska bedriva information, rådgivning, management och konsultverksamhet inom området företags- och organisationsutveckling, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Brolin Elsäkerhet i Gävleborg AB
Org.nr: 559022-1692
Konsultverksamhet med inriktning på rådgivning, utbildning, kontroll och besiktning av elektriska anläggningar och därmed förenlig verksamhet. Utföra mindre elinstallationer och försäljning av elmaterial. Konsultverksamh ...
CADCAM-IT i Gävle AB
Org.nr: 556567-0550
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fast egendom, bedriva rådgivning och utbildning inom områdena informations- teknologi och data, utveckla och försälja dataprogram och datorer ävensom idka därmed förenlig ve ...
CaLa Consult i Gävle AB
Org.nr: 559014-0876
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom mark och miljöentreprenad samt konsultation och rådgivning inom redovisningsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Carina Berglund Samtalspartner AB
Org.nr: 556809-7819
Bolaget ska bedriva samtalsbehandling, handledning, rådgivning i psykologiska frågor, utbildning, coaching och handel med värdepapper.
Cellica AB
Org.nr: 556808-3017
Konsultverksamhet och rådgivning inom ekonomi, redovisning och spel via internet för företag och privatpersoner, försäljning av licenser och kringutrustning till data samt därmed förenlig verksamhet.
Coompanion Gävleborg EF
Org.nr: 716458-6534
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomisk intressen genom att informera om, genomföra utbildningar och ge rådgivning i kooperativ ide och samverkan, administrativ teknik ekonomi och juridik till de in ...
Engelska Grundet AB
Org.nr: 556606-9273
Bolaget skall bedriva konsultation såsom rådgivning, projektering och installation inom data-, tele- och elteknikområdet samt bedriva förvaltning av aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.