Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Gävle

A&R Events KB
Org.nr: 969754-0350
Företaget ska bedriva eventverksamhet och det sträcker sig från ordinära events inom mässarrangemang till större evenemang som högtider, cityfester, invigningar, firmafester och marknadsföring. En del av verksamheten är ...
Administrativ ekonomi i Gävle AB
Org.nr: 556542-9775
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet och utbildning inom ekonomi och redovisning samt utveckling av administrativa lösningar. Bolaget skall dessutom bedriva verksamhet inom musikproduktion, evenemang och catering ...
Afripeans Entertainment AB
Org.nr: 556839-1493
Bolaget skall bedriva produktion av musik, video och evenemang, förlagsverksamhet samt artistverksamhet. Bolaget skall också bedriva handel med produkter i och kring musik och videoproduktion samt försäljning, distributi ...
Anglerpro International i Gävle AB
Org.nr: 556591-2085
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag idka försäljning produkter och tillbehör inom sportfiskeverksamhet, arrangera och genomföra evenemang inom området sportfiske, bedriva rådgivning inom området marknadsföring s ...
Erika Strandell AB
Org.nr: 556573-9140
Bolaget skall bedriva frilansverksamhet som'journalistcopy- writer, konsultation och textproduktion inom information, reklam och mediafrågor, arbete med evenemang, utställningar och konserter samt äga och förvalta fast e ...
European Exposition Scandinavia AB
Org.nr: 556557-6971
Aktiebolagets verksamhet ska vara att arrangera mässor och publika evenemang ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gavlestunts EF
Org.nr: 769618-7421
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva Mc-stuntuppvisningar vid olika evenemang och därmed förenlig verksamhet.
Godtemplarhus i Hudiksvall AB
Org.nr: 556966-4427
Bolaget skall äga, uppföra och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet på eget eller andras uppdrag. Bolaget ska även arrangera evenemang och kulturupplevelser för föreningar inom nykterhetsrör ...
Gusto Giusto AB
Org.nr: 556974-7107
Verksamheten kommer att bedriva handel med livsmedel med Italien. En del varor kommer också att köpas i Sverige från andra leverantörer och säljas vidare i form av färdigpackade varor eller lagad mat, från vårt eget kök. ...
j.forsberg produktion AB
Org.nr: 556921-9990
Stillbildsfoto inom reklam, media och TV. TV-fotograf, redigerare och eventproduktion. Bolaget kan även köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar och fastigheter samt köpa och sälja administrativa ...
Sergio magazine AB
Org.nr: 556887-8952
Bolaget ska ha producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, f ...
Svensk Idrottskonsult atb AB
Org.nr: 556951-5256
Föremålet för bolagets verksamhet är idrottskonsult, försäljning av idrottsartiklar och kosttillskott, gym och träningsverksamhet, nagelvård, friskvård, kiropraktik, rehab, uthyrning av lokaler, evenemang, hälsomottagnin ...