Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Godtemplarhus i Hudiksvall AB

"Bolaget skall äga, uppföra och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet på eget eller andras uppdrag. Bolaget ska även arrangera evenemang och kulturupplevelser för föreningar inom nykterhetsrörelsen eller samverkanspart till dessa. Bolaget ska i sitt arbete främja verksamhet fritt från alkohol och andra droger samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska för godtemplarorganisationer inom Hudiksvalls kommun genom förvärv av fastighet eller på annat sätt anskaffa och tillhandahålla lokaler, även som att bedriva annan med detta ändamål förenlig ekonomisk verkamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Evenemang - Fastigheter
Org.nr: 556966-4427
Företagsform: Aktiebolag