Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Gävle

A & Y Specialistvård AB
Org.nr: 556761-0547
Bolaget ska tillhandahålla läkar- och sjukskötersketjänster, konsultationer, uthyrning av medicinsk personal och utbildning inom ortopedi och omvårdnad samt idka därmed förenlig verksamhet, förvaltning av skog, fastighet ...
A Bergström Invest AB
Org.nr: 556764-6046
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
A.T.J. Fastigheter AB
Org.nr: 556696-4713
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB FiskXpressen i Gävle
Org.nr: 556720-1057
Bolaget ska bedriva ambularande handel med i huvudsak fisk, äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar och därmed förenlig verksamhet.
AB Gavlegårdarna
Org.nr: 556487-5937
Bolaget skall ha till ändamål att inom Gävle kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt kommersiella lok ...
AB Martins Fastigheter och Förvaltning
Org.nr: 556104-2119
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB Martins Mekaniska
Org.nr: 556691-9493
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadsrörelse. äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Provecta
Org.nr: 556505-9010
Bolaget skall driva tävlingsverksamhet och uppfödning av travhästar, köpa och sälja värdepapper och fastigheter, driva fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Snickarbacken Bostäder i Pajala
Org.nr: 556936-1818
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Stråtjäragården
Org.nr: 556971-1863
Behandlingshemsverksamhet, äga och förvalta fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
AB Svensk Skogsmaskinförsäkring
Org.nr: 556659-8214
Bolaget ska bedriva finans- och försäkringsmäkleri, ekonomisk rådgivning, även äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Abdullah Medical Consult AB
Org.nr: 556722-7995
Föremålet för bolagets verksamhet är läkarpraktik och konsutationer inom sjukvård, fastighetsförvaltning, handel med fastigheter, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Acro Nos AB
Org.nr: 556697-3300
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och företag jämte därmed förenlig verksamhet.
Adando - Peter Axlund AB
Org.nr: 556653-2957
Bolaget skall bedriva administrativ konsultverksamhet, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Aetos AB
Org.nr: 556896-6708
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av piloter inom passagerar- och transportflyget, konsultverksamhet med inriktning mot flygsektorn, förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper ävensom idka förenlig verksamhet.
AG Nordisk Gross AB
Org.nr: 556913-3555
Bolaget ska bedriva part-, grossist- och detaljhandel med livsmedel såsom mejeriprodukter, kolonialvaror, frukt och grönt, charkuteri, drycker, husgeråd, pappersvaror, hygienartiklar, kemtekniska produkter, tidningar och ...
AIH Holding AB
Org.nr: 556530-7104
Bolaget ska äga och förvalta aktier, övriga värdepapper och fastigheter, administrera förvaltade bolag, driva mekanisk verkstadsrörelse, handel med verkstadsprodukter i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig ver ...
AIH Invest AB
Org.nr: 556792-8014
Bolaget skall äga och förvalta aktier, övriga värdepapper och fastigheter, administrera förvaltande bolag, driva mekanisk verkstadsrörelse, handel med verkstadsprodukter i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamh ...
AIH Trading AB
Org.nr: 556635-4824
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, driva mekanisk verkstadsrörelse, handel med verkstadsprodukter i anslutning härtill samt försäljning av produkter inom det transporttekniska området, i huvudsak för spårbunden tr ...
Aktiebolaget Ducera Marketing
Org.nr: 556169-4562
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion, distribution och konsultationer inom marknadsföringsområdet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.