Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Erika Strandell AB

"Bolaget skall bedriva frilansverksamhet som'journalistcopy- writer, konsultation och textproduktion inom information, reklam och mediafrågor, arbete med evenemang, utställningar och konserter samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Evenemang - Information
Org.nr: 556573-9140
Företagsform: Aktiebolag