Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

j.forsberg produktion AB

"Stillbildsfoto inom reklam, media och TV. TV-fotograf, redigerare och eventproduktion. Bolaget kan även köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar och fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden och därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagende, så och till dessa lämna lån. Bolaget ska även arrangera turistresor, affärsresor, evenemang. Bolaget ska även förmedla kontakter mellan olika affärspartner och eventuella affärsuppgörelse."
Finns i branscher på Wedoo: Evenemang - Fastigheter
Org.nr: 556921-9990
Företagsform: Aktiebolag