Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konst i Gävle

ABT Holding AB
Org.nr: 556638-3294
Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet, ekonomisk konsultation, redovisning, utbildning, handel med fast egendom och lös egendom företrädesvis konst och antikviteter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Agners centrum för kreativitet, utveckling och hälsa HB
Org.nr: 969747-0467
Eget skapande, utbildnings- och kursverksamhet, handledning och konsultverksamhet samt utställningsverksamhet och försäljning av konst. Uthyrning av ateljéplats samt uthyrning av lokal för exempelvis kurser, möten eller ...
AMFLOW HB
Org.nr: 969691-9548
Arkitektverksamhet, läkararbete, innovation, forskning, utvecklingsarbete och handel inom arkitektur, bygg- och konstruktionsteknik, estetik, formgivning, (gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produ ...
Cecilia Klang AB
Org.nr: 556824-2084
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom reklam och kommunikation, textproduktion, varumärkesarbeten. Även bedriva konferensverksamhet, tillverkning och försäljning av konst- hantverk, äga och förvalta fastigheter och ...
EVITARE AB
Org.nr: 556616-1294
Bolaget skall bedriva medicinsk verksamhet: rådgivning, kunsultation, utbildning, läkarpraktik samt upplysning och träning inom hälso- och friskvårdsområdet. Bedriva musik, bild och ljudproduktion samt konstnärlig och fö ...
Fastor Holding AB
Org.nr: 556461-4187
Bolaget skall bedriva patentbyråverksamhet, juridisk verksamhet, konsultverksamhet avseende immaterialrätt, industriell äganderätt och upphovsrätt, däri inbegripet patent-. varumärkes- och mönsterskyddsrätt, utföra övers ...
Fjäderholmar'n Sjötransport AB
Org.nr: 556416-0710
Aktiebolaget ska bedriva tävling med travhästar och avels- verksamhet, sjötransporter, handel med konst och därmed förenlig verksamhet, handel med fastigheter, värdepappers- handel samt därmed förenlig verksamhet.
Gavlerevision AB
Org.nr: 556233-2493
Bolaget skall bedriva redovisningsservice, revision och konsultation i företagsfrågor samt uthyrning av maskin- och programvaror, konst, transportmedel och maskiner inom mekanisk industri, data- och elektronikbranschen. ...
GEMSON Förvaltning i Gävle AB
Org.nr: 556366-5347
Bolaget skall driva handel med värdepapper, fastigheter, konst, ädelstenar och metaller samt konstruktionsarbeten.
Haircenter Gävle AB
Org.nr: 559016-1377
Aktiebolaget ska bedriva handel med konst, smycken och värdepapper, dam- och herrfrisering, hud- och fotvård och övrig skönhetsvård, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
HCH Trading & Investment AB
Org.nr: 556565-6674
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva handel med antikviteter, kinesiskt porslin och konst, livsmedel, maskiner inom väg- och byggnadssektorn, konfektion och textilier samt därmed förenlig verksamhet.
Lars Zetterqvist AB
Org.nr: 556507-9786
Bolaget skall bedriva tandvård, odontologisk konsult- och utbildningsverksamhet, handel med konst och antikviteter, fast egendom samt värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
minverksamhet i sverige AB
Org.nr: 556780-9602
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva intern och extern revision, utveckling av programvaror och IT stöd, redovisningstjänster, förmedling av bolag, försäljning av konst, investeringsverksamhet samt även som k ...
Mötesplats Citruslunden EF
Org.nr: 769620-7138
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva: 1. tjänsteproduktion såsom rehabilitering, komplementär medicin, samtalsterapi och därmed förenlig konsultverksamhet, föreläs- n ...
Properator AB
Org.nr: 556836-0498
Bolaget skall bedriva handel med och därjämte äga och förvalta fastigheter, värdepapper, ädla metaller i såväl rå som bearbetad form, konst samt antikviteter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Qvalitetsteknik mellansverige AB
Org.nr: 559014-6576
Bolaget ska utföra arbeten inom ventilation, styr- och reglerteknik, el, bygg, dataprogrammering, handel med konst, konsultation inom psykologi, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
REXER AB
Org.nr: 556853-8168
Aktiebolaget ska bedriva, äga och förvalta mark och fastigheter, handel med konst, antikviteter, ädelmetaller och stenar, bedriva handel med aktier och derivater för egen räkning, musik- konsultativa uppdrag samt därmed ...
Salong Flanör 1 AB
Org.nr: 559026-0930
Aktiebolaget ska bedriva handel med konst, smycken och värdepapper, dam- och herrfrisering, hud- och fotvård och övrig skönhetsvård, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Salong Flanör AB
Org.nr: 556902-4994
Bolaget ska bedriva handel med konst, smycken och värdepapper, dam- och herrfrisering, hud- och fotvård och övrig skönhetsvård, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
SDP Scandinavian Dispenser Products AB
Org.nr: 556269-6129
Bolaget skall äga och förvala fast egendom, bedriva handel med konst och antikviteter, handel och agenturrörelse inom för- packnings-, emballage-, möbel- och köksbranscherna, bedriva handelsrörelse avseende pappers-, pla ...