Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Runda Hjulet AB

"Bolaget ska bedriva undervisning, kurs- och konsultverksamhet mot trafikskolor, konsultverksamhet mot transportnäringen gällande både gods- och personbefordran, samt arbeta med kompetensutveck- ling och utbildning av personal inom transportnäringen. Vidare ska bolaget bedriva handel med värdepapper och aktier, resebyrå- verksamhet, konsultverksamhet avseende företagsledning, ekonomi, administration, reklam och annonsförsäljning samt därmed förenlig versamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Annonsförsäljning - Ekonomi - Gods - Konsult - Resebyrå - Undervisning
Org.nr: 556880-3794
Företagsform: Aktiebolag