Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Trångsund

Christian Kjellsson AB
Org.nr: 556961-5478
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet med konsultationstjänster inom IT, telekommunikation och verksamhetsutveckling samt systemutveckling, försäljning, administration och management. Vidare skall bolaget b ...
Creative Marketing Innovations European Consulting AB
Org.nr: 556610-1282
Bolaget skall äga, förvalta samt köpa och sälja fastigheter och gruvor samt bedriva kursverksamhet, undervisning, översättning, förlagsverksamhet och fotografering. Vidare genomföra handel med värdepapper och aktier. Des ...
Rajala & Slättås KB
Org.nr: 969677-7862
Utbildning, ekonomi och administration, projektledning samt byggadministration.
Runda Hjulet AB
Org.nr: 556880-3794
Bolaget ska bedriva undervisning, kurs- och konsultverksamhet mot trafikskolor, konsultverksamhet mot transportnäringen gällande både gods- och personbefordran, samt arbeta med kompetensutveck- ling och utbildning av per ...
S. Bilich AB
Org.nr: 556774-4536
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom telekommunikation och verkstadsindustri avseende administration, marknadsföring, försäljning, affärsutveckling och ledningsfrågor samt därmed före ...
Skogsängen Konsult AB
Org.nr: 556826-6844
Aktiebolaget ska bedriva ekonomiska konsultationer, bokföring och redovisning. Dessutom bedriva undervisning, kurs- och konsultverksamhet mot trafikskolor, konsultverksamhet mot transportnäringen gällande både gods- och ...
Susanne Burholm AB
Org.nr: 556484-4867
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration och management, bedriva försäljning av antikviteter och heminredning, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva med ovan ...
Swecato AB
Org.nr: 556339-9632
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta samt köpa och sälja fastigheter, samt bedriva kursverksamhet och undervisning. Vidare att genomföra handel med värdepapper och aktier, idka finansieringsverksa ...
XC Sweden AB
Org.nr: 556827-7130
Aktiebolaget ska driva konsultverksamhet inom alla aspekter av informationsteknologi med tonvikt på tekniska lösningar, sjukgymnastik inom human och veterinär medicin, samt administration och redovisning. Dessutom ingår ...
ZaXeZ AB
Org.nr: 556865-8545
Utbildning-, redovisning-, skatt- och löneberedningstjänster, råd och administration rörande legala och skattemässiga frågor samt allmänt företagsstöd.