Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Trångsund

CM Entreprenad HB
Org.nr: 969772-8427
Idrottsverksamhet med anordnande av camper och läger, personlig coachning, utformning av matchprogram, sponsring, annonsförsäljning, team-building, personaluthyrning av tränare och ledare. Verksamhet med företagsevent, ...
Marketing News i Sverige HB
Org.nr: 969678-7556
Annonsförsäljning och annan försäljning inom media samt konsultverksamhet inom områdena personlig utveckling, marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Runda Hjulet AB
Org.nr: 556880-3794
Bolaget ska bedriva undervisning, kurs- och konsultverksamhet mot trafikskolor, konsultverksamhet mot transportnäringen gällande både gods- och personbefordran, samt arbeta med kompetensutveck- ling och utbildning av per ...
SiteGruppen Sverige AB
Org.nr: 556892-9094
Bolaget skall bedriva reklamverksamhet, grossistverksamhet, mediebyrå, annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.