Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gods i Trångsund

Runda Hjulet AB
Org.nr: 556880-3794
Bolaget ska bedriva undervisning, kurs- och konsultverksamhet mot trafikskolor, konsultverksamhet mot transportnäringen gällande både gods- och personbefordran, samt arbeta med kompetensutveck- ling och utbildning av per ...
Skogsängen Konsult AB
Org.nr: 556826-6844
Aktiebolaget ska bedriva ekonomiska konsultationer, bokföring och redovisning. Dessutom bedriva undervisning, kurs- och konsultverksamhet mot trafikskolor, konsultverksamhet mot transportnäringen gällande både gods- och ...