Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Trångsund

Byggledare Slättås AB
Org.nr: 556842-4401
Bolaget ska bedriva byggledning och undervisning samt därmed förenlig verksamhet.
Creative Marketing Innovations European Consulting AB
Org.nr: 556610-1282
Bolaget skall äga, förvalta samt köpa och sälja fastigheter och gruvor samt bedriva kursverksamhet, undervisning, översättning, förlagsverksamhet och fotografering. Vidare genomföra handel med värdepapper och aktier. Des ...
John Erik Eleby AB
Org.nr: 556876-5811
Aktiebolaget ska bedriva följande verksamhet, tillhandahålla artister och upphovsrätt samt bedriva undervisning.
N & W Economy Consulting AB
Org.nr: 556367-7672
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva kurs- verksamhet och undervisning. Vidare att genomföra handel med värdepapper och aktier, idka finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrör ...
Runda Hjulet AB
Org.nr: 556880-3794
Bolaget ska bedriva undervisning, kurs- och konsultverksamhet mot trafikskolor, konsultverksamhet mot transportnäringen gällande både gods- och personbefordran, samt arbeta med kompetensutveck- ling och utbildning av per ...
Skogsängen Konsult AB
Org.nr: 556826-6844
Aktiebolaget ska bedriva ekonomiska konsultationer, bokföring och redovisning. Dessutom bedriva undervisning, kurs- och konsultverksamhet mot trafikskolor, konsultverksamhet mot transportnäringen gällande både gods- och ...
Swecato AB
Org.nr: 556339-9632
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta samt köpa och sälja fastigheter, samt bedriva kursverksamhet och undervisning. Vidare att genomföra handel med värdepapper och aktier, idka finansieringsverksa ...