Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Trångsund

Apiros AB
Org.nr: 556926-3386
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet management, IT, ekonomi och projektledning. Samt programmering och produktion av innehåll för mobila applikationer och därmed förenlig verksamhet.
B Care HB
Org.nr: 969707-6975
Handel med egenvårdsprodukter såsom artiklar inom tand-, hud- och sjukvård samt hälsokost och därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom ekonomi och IT. Handel med värdepapper. Handel med sjukvårdsprodukter.
BT Konsult HB
Org.nr: 969639-1342
Konsultverksamhet inom ekonomi, handel med värdepapper. Bygg och anläggning med hörande verksamhet.
Challes Byggentreprenad AB
Org.nr: 556971-2515
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och entreprenadverksamhet och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Creative Marketing Innovations European Consulting AB
Org.nr: 556610-1282
Bolaget skall äga, förvalta samt köpa och sälja fastigheter och gruvor samt bedriva kursverksamhet, undervisning, översättning, förlagsverksamhet och fotografering. Vidare genomföra handel med värdepapper och aktier. Des ...
DAST HB
Org.nr: 969732-7790
Försäljning av tjänster och produkter inom ekonomi och IT samt därmed förenlig verksamhet.
Gustaf Wettergren AB
Org.nr: 556477-4858
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området för ekonomi och finans, äga och förvalta fastigheter och finansiella instrument, idka förlagsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Hanna Douglas Förvaltningsstrategi AB
Org.nr: 556893-8269
Konsultverksamhet inom fastighetsförvaltning.
IT Hald Redo AB
Org.nr: 556916-1614
Bolaget ska bedriva redovisningsverksamhet, uthyrning av personal, konsultverksamhet inom ekonomi, IT, systemutveckling, utredning, utbildning och verksamhetsförbättring, verksamhet inom sjukgymnastik, rehabilitering, ak ...
J Radefalk consulting AB
Org.nr: 556985-5652
Bolaget skall bedriva konsultation inom försäljning, ledarskap, organisation, inköp och säkerhet. Bolaget skall även kunna arbeta med utbildning och föreläsning inom olika områden. Inom ramen för ledarskap och teambuildi ...
Jens Sjödin Management AB
Org.nr: 556751-1075
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom Management, IT och Ekonomi. Bolaget bedriver även handel med värdepapper samt fastighetsförvaltning.
Kredelin AB
Org.nr: 556764-7473
Bolagets verksamhet ska vara att arbeta som konsult inom ekonomi, redovisning, marknadsföring, reklam, försäljning, event och därmed förenlig verksamhet.
N & W Economy Consulting AB
Org.nr: 556367-7672
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva kurs- verksamhet och undervisning. Vidare att genomföra handel med värdepapper och aktier, idka finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrör ...
Nigals Sourcing AB
Org.nr: 556764-8661
Bolagets verksamhet ska vara konsultation inom IT, ekonomi och juridik, handel med värdepapper och derivatinstrument för egen del samt därmed förenlig verksamhet.
Parbus AB
Org.nr: 556678-2883
Bolaget ska bedriva hyrverks- och transportrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet, samt försäljning och uthyrning av bilar och båtar. Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom kompetensutveckling och rekrytering, be ...
Rajala & Slättås KB
Org.nr: 969677-7862
Utbildning, ekonomi och administration, projektledning samt byggadministration.
RJ Stenbacka Invest AB
Org.nr: 556999-1606
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster, företrädesvis inom ekonomi, förvaltning av aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Runda Hjulet AB
Org.nr: 556880-3794
Bolaget ska bedriva undervisning, kurs- och konsultverksamhet mot trafikskolor, konsultverksamhet mot transportnäringen gällande både gods- och personbefordran, samt arbeta med kompetensutveck- ling och utbildning av per ...
Ruth Öhman Redovisning & Rådgivning AB
Org.nr: 556797-0974
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet och konsultationer inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Scandinavian Safe & Secure Management AB
Org.nr: 556788-0348
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende säkerhetsfrågor, från övergripande strategier till detaljfrågor i första hand riktat mot fastighetsägare samt därmed förenlig verksamhet.