Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Trångsund

A.G.R Affärsutveckling AB
Org.nr: 556368-7713
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom fastighetsunderhåll, företagsutveckling, styrelseuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Agilicom AB
Org.nr: 556944-9357
Konsultverksamhet inom IT och Telecom, rådgivning inom solenergi- lösningar samt web-shoppar.
Ajoli Förvaltning AB
Org.nr: 556557-6864
Bolaget skall äga och förvalta aktier och liknande värdepapper samt äga och förvalta fastigheter samt driva därmed förenlig administrativ verksamhet.
Alexandra Rosenqvist AB
Org.nr: 559009-4545
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning och affärsutvecklande konsultverksamhet samt datakonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Altersten Finance AB
Org.nr: 556755-5957
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med och förvaltning av företag, fastigheter, konst och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva juridisk rådgivning.
Analys & Design Data i Stockholm AB
Org.nr: 556456-0943
Bolaget skall idka konsult- och affärsverksamhet inom data-, dataelektronik- och byggområdet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Andrén Vision Consulting AB
Org.nr: 556684-0145
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av audio- och visionsprodukter såsom TV- och musikanläggningar samt därtill hörande utrustning, bedriva utbildning kring produkter inom ovan nämnda områden samt därmed förenlig verksa ...
Anna Klingborg AB
Org.nr: 556865-0088
Konsultverksamhet inom träning, hälsa, kost, ledarskap och coachning.
AnnaH Konsult AB
Org.nr: 556744-6066
Konsultverksamhet inom organisations- och verksamhetsutveckling, utbildnings- och författarverksamhet, juridisk rådgivning, kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Baneka konsult & design AB
Org.nr: 556857-1185
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom VVS.
BBN Gruppen AB
Org.nr: 556904-6815
Bolaget skall utveckla, bygga och sälja produkter och våtrums- system inom bygg och trähus industrin, där vi även utför entre- prenader och utbildningar och därmed förenlig verksamhet.
BT Konsult HB
Org.nr: 969639-1342
Konsultverksamhet inom ekonomi, handel med värdepapper. Bygg och anläggning med hörande verksamhet.
Bygg & Montage i Årsta AB
Org.nr: 556951-8888
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom inredning och bygg och därmed förenlig verksamhet.
Byggkonsultgruppen Form i rum AB
Org.nr: 556617-5112
Bolaget ska bedriva tjänster och konsultation inom byggverksamhet och formgivning, tillverkning, uppsättning och försäljning av inredningsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Byggledare Slättås AB
Org.nr: 556842-4401
Bolaget ska bedriva byggledning och undervisning samt därmed förenlig verksamhet.
Byggutvecklarna Berg AB
Org.nr: 556685-0938
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster till byggnadsindustrin, utföra fastighetsutveckling samt handla med material och maskiner inom byggnadssektorn.
Christian Kjellsson AB
Org.nr: 556961-5478
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet med konsultationstjänster inom IT, telekommunikation och verksamhetsutveckling samt systemutveckling, försäljning, administration och management. Vidare skall bolaget b ...
Dahlbäck Advisory AB
Org.nr: 556893-2411
Konsultverksamhet och rådgivning inom IT och management.
Danska Fastigheter AB
Org.nr: 556895-9919
Bolaget skall äga och förvalta danska fastighetsbolag samt tillhandahålla konsult- och managementtjänster inom fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Dimi Consulting AB
Org.nr: 556596-6560
Bolaget ska utveckla och sälja tjänster för elektronisk kommunikation, bedriva konsultverksamhet inom systemutveckling, bedriva konsultverksamhet inom affärs-, tjänste- och verksamhetsutveckling, bedriva konsultverksamhe ...