Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekstrand Business Consulting AB

"Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster, både ren rådgivning och resursförstärkning, inom management (såsom projektledning, process- och verksamhetsanalys ), IT (såsom systemanalys, systemutveckling, systemförvaltning och test) och ekonomi (såsom redovisning och bokslut). Bolaget skall även tillhandahålla tjänster runt dokumentär filmproduktion (såsom fotografering, videofilmning, videoredigering och efterbehandling.)"
Org.nr: 556627-9138
Företagsform: Aktiebolag