Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotografering i Spånga

ALN Pressbild AB
Org.nr: 556641-8389
Bolaget skall bedriva fotografering med specialinriktning på hästsport samt produktion och försäljning av bildrelaterade produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Caroan Consulting AB
Org.nr: 556792-2967
Bolaget ska bedriva managementrådgivning, fotografering och videoinspelningar generellt samt konsultverksamhet gentemot trafikskolor speciellt och idka därmed förenlig verksamhet.
Ekstrand Business Consulting AB
Org.nr: 556627-9138
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster, både ren rådgivning och resursförstärkning, inom management (såsom projektledning, process- och verksamhetsanalys ), IT (såsom systemanalys, systemutveckling, systemförvaltni ...
EMHT AB
Org.nr: 556860-1172
Föremålet för bolagets verksamhet är hälso- och sjukvård utövad av legitimerade läkare, handel med hälso- och sjukvårdsprodukter, möbler, textilier samt smycken såväl inom som utom landet, fotografering och publicistisk ...
Ginsberg Media AB
Org.nr: 556800-0201
Konsultation och behandling av patienter inom psykiatri. Föreläsningar och utbildning inom medicin. Fotografering, grafisk design och uthyrning av fotoutrustning. Handel med värdepapper.
HRE Development AB
Org.nr: 556951-3483
Tillhandahålla konsulttjänster inom data, teknik-, verksamhets- och organisationsutveckling samt tjänster och produkter inom fotografering och bildbehandling
Råfet Design AB
Org.nr: 556929-6394
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom: Grafisk formgivning. Illustration. Fotografering. Bildbehandling. Grafisk profilering av företag. Design av webbsidor. Design av digitalt presentations- och marknadsföringsmate ...
Skyshop HB
Org.nr: 969697-8635
Handel och import av fallskärms-utrustning och fallskärmskläder samt annat äventyrsmaterial. Bolaget ska också bedriva konsult- tjänster inom marknadsföring, handel och import'export. Utbildning och teambuilding inom fr ...
Trustizer Information Security AB
Org.nr: 556980-6671
Aktiebolaget ska driva verksamhet inom informationssäkerhet samt inom verksamheterna foto och bild samt artificiell intelligens. Inom informationssäkerhet skall aktiebolaget verka som konsult inom informationssäkerhet, I ...