Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trustizer Information Security AB

"Aktiebolaget ska driva verksamhet inom informationssäkerhet samt inom verksamheterna foto och bild samt artificiell intelligens. Inom informationssäkerhet skall aktiebolaget verka som konsult inom informationssäkerhet, IT-säkerhet samt PKI (Public Key Infrastructure) och därtill förenliga verksamheter. I verksamheten ingår också att hålla föredrag och utbildningar. Inom foto och bild skall aktiebolaget syssla med fotografering, bildskapande, utskrifter, design och layout samt till viss del utveckling av tekniska lösningar för foto och video. Försäljning av skapat material kommer till viss del att ske via internet. Inom artificiell intelligens skall aktiebolaget forska och utveckla både hårdvara och mjukvara inom artificiell intelligens, elektronik och programmering. Försäljning kommer på sikt att ske via internet."
Org.nr: 556980-6671
Företagsform: Aktiebolag