Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Spånga

24 seconds AB
Org.nr: 556816-4601
Bolaget skall genom rådgivning, konsultation och utbildning stödja företag och organisationer med deras behov av att förbättra ledarskap, organisationsform, verksamhets- och affärsutveckling, säljutveckling samt därtill ...
3 ESS STOCKHOLM AB
Org.nr: 559013-9829
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik.
4by4IT Stockholm AB
Org.nr: 556876-6751
Datakonsultverksamhet, (IT-konsult), datordriftstjänster, konsulttjänster inom ekonomi såsom projektledning, bokföring och redovisning. Äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper.
AB Bizbroker in Stockholm
Org.nr: 556999-9088
Bolaget skall bedriva företagsförmedling åt små och medelstora företag, äga och förvalta värdepapper samt bedriva affärs- utveckling på konsultbasis och därmed förenlig verksamhet.
ABC-åkarna Service AB
Org.nr: 556096-3992
Bolaget skall svara för rådgivnings-, informations-,förhandlings- och juridisk service samt idka därmed förenlig verksamhet för medlemsföretag inom Åkeriföreningen i Stockholm och Uppsala län, med bifirma Åkeriföreningen ...
AddApp Management AB
Org.nr: 556810-2031
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området ledar- och personutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Admayer AB
Org.nr: 556778-0951
Bolaget ska bedriva informationssökningstjänster, försäljning och förmedling av annonsplats på internet, försäljning av hud- vårdsprodukter (internethandel, webbutik) till hushåll och privatpersoner samt konsultverksamhe ...
Adveto Advanced Technology AB
Org.nr: 556267-7319
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av dataelektronikprodukter, främst navigeringssystem inom det marina området samt flygtillbehör samt handel med värde ...
AKDM Konsult AB
Org.nr: 556736-8179
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utredning, utvärdering inom miljöområdet såsom miljökonsekvensbeskrivningar och energi- kartläggning. Bolaget skall även bedriva marknads- och opinions- ut- redningar samt därmed ...
Aktiebolaget Bryngelsson Finans
Org.nr: 556520-1968
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och direkt eller genom delägande i annat bolag, driva konsultverksamhet inom områdena administrativ utveckling, organisationsutveckling och IT, avseende ledningsfrågor, handel ...
Aktiebolaget Husteknik
Org.nr: 556289-1217
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Ombudet Konsult i Stockholm
Org.nr: 556545-5101
Bolaget skall bedriva kameral uppdragsverksamhet, inkassoverksamhet och konsultverksamhet i företagsfrågor och övrig juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Perforate
Org.nr: 556068-3301
Bolaget skall idka handel med värdepapper, agenturer inom mekaniska branschen samt förvalta fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Konsultarbeten ekonomi.
Aktiebolaget Rakadabra Monterdesign
Org.nr: 556222-0631
Bolaget skall utföra ritnings-, bygg- och projekteringsuppdrag samt fotodokumentering och uthyrning av materiel för utställningar ävensom idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även bedriva reklamverksamhet och mark ...
Alatus Konsult HB
Org.nr: 969682-4706
Konsultverksamhet med tre huvudinriktningar, Energifrågor, industridesign samt översättning. Uppdrag tas såväl i Sverige som internationellt.
Albino Consulting AB
Org.nr: 556732-4503
Bolaget ska bedriva byggledning inom berganläggningar, tillhandahållande av ingenjörstjänster inom geologi samt därmed förenlig verksamhet.
Aledri HB
Org.nr: 969751-8653
Bolaget skall genom rådgivning, konsultation och utbildning stödja företag och organisationer med deras behov av att förbättra ledarskap, organisationsform, verksamhets- och affärsutveckling, säljutveckling samt därtill ...
Alexandrow Produktion AB
Org.nr: 556956-1656
Bolaget ska bedriva konsultation inom HR och organisation, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Allvind Byggkontroll AB
Org.nr: 556907-2506
Kvalitetssäkring i byggprojekt och uppdrag som kontrollansvarig enligt plan och bygglagen PBL.
Almstedt & Partners AB
Org.nr: 556545-2348
Bolaget skall bedriva svensk och internationell konsultverksamhet och utbildning inom företagsledning och affärsutveckling, ledarskap och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.