Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Spånga

24 seconds AB
Org.nr: 556816-4601
Bolaget skall genom rådgivning, konsultation och utbildning stödja företag och organisationer med deras behov av att förbättra ledarskap, organisationsform, verksamhets- och affärsutveckling, säljutveckling samt därtill ...
Aledri HB
Org.nr: 969751-8653
Bolaget skall genom rådgivning, konsultation och utbildning stödja företag och organisationer med deras behov av att förbättra ledarskap, organisationsform, verksamhets- och affärsutveckling, säljutveckling samt därtill ...
Alere HB
Org.nr: 969694-8000
Uthyrning av personal Utbildning, rådgivning, konsultuppdrag inom vård och barnomsorg + restaurang. Nagelvård, skönhetsvård, manikyr, pedikyr, utbildning, rådgivning och konsultuppdrag inom nagel och skönhetsvård.
Ancker IT Konsult AB
Org.nr: 556993-8367
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-området, med fokus på teknik- och systemutveckling, programmering, analys, affärsutveckling, rådgivning, utbildning, utföra drift- och underhållstjänster inom informationst ...
Anette Fürst HB
Org.nr: 969735-2038
Arkitektur, design och audiovisuell produktion. Konsulttjänster och rådgivning inom internationellt företags- och institutionssamarbete, kunskapsöverföring, utbyte av tjänster och kunskap, interkulturella frågor, speciel ...
Axelqvist Consulting AB
Org.nr: 556746-7914
Aktiebolagets verksamhet ska vara datakonsulting, psykosocial konsultation och rådgivning och därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bengt Martin Lindell Consulting AB
Org.nr: 556911-8036
Föremålet för bolagets verksamhet är kapitalförvaltning samt rådgivning och konsultverksamhet inom detta och därmed förenlig verksamhet.
Bengt O. Persson Projektstyrning AB
Org.nr: 556367-9504
Bolaget skall bedriva byggnads- och projektledning, fastighetsvärdering, byggtekniska och ekonomiska utredningar, fastighetsförvaltning, byggservice samt rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Connector Corporate Finance AB
Org.nr: 556599-3135
Bolaget skall tillhandahålla juridisk och ekonomisk rådgivning, äga och förvalta lös egendom, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Dimpel KB
Org.nr: 969679-1384
Lokalvård. Personaluthyrning. Taxiåkeri. Ekonomisk rådgivning. Bilreparationer, bilreservdelar, bilhandel samt bilrekonditionering. Målning, byggnadsarbete samt VVS. Import och export av bilar, bilreservdelar, fordon, pr ...
Dorsoduro AB
Org.nr: 556520-3733
Företaget ägnar sig åt grafisk formgivning, layoutarbete, illustrationer, framtagning av logotyper och grafiska program. a reklam, information, omvärldsanalys, textproduktion, muntliga framträdande, moderatorsuppdrag, rå ...
Ekstrand Business Consulting AB
Org.nr: 556627-9138
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster, både ren rådgivning och resursförstärkning, inom management (såsom projektledning, process- och verksamhetsanalys ), IT (såsom systemanalys, systemutveckling, systemförvaltni ...
Ellimo Konsult AB
Org.nr: 559039-7005
Konsultverksamhet gällande sociala och administrativa tjänster inom heldygnsvård med boende för barn och ungdomar, jourhem, tonårshem och familjehem. Bolaget skall även tillhandahålla konsulttjänster inom redovisnings- o ...
Ena Management AB
Org.nr: 556937-8747
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, verksamhets- och organisationsutveckling. Företaget skall även bedriva konsultverksamhet avseende påverkansarbete samt utbildning'kompetensutveckling, rådg ...
enkla råd i Stockholm AB
Org.nr: 556924-0053
Aktiebolaget ska bedriva regulatorisk rådgivning riktad mot hälso- och sjukvården- i första hand mot tandvårdskliniker. Tjänsterna ska bestå av egenutvecklade dokumentmallar och traditionell rådgivning som i kombination ...
Eva Karlsson Hälsa AB
Org.nr: 556742-7108
Bolaget ska bedriva rådgivning inom hälsa och motion och därmed förenlig verksamhet.
Flysta Tekniska HB
Org.nr: 969645-5360
Mekanisk verkstad och reparation av motoriserade handverktyg och rådgivning inom dito Redovisning och bokföring.
Förvaltnings Aktiebolaget Malmudden
Org.nr: 556234-5313
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, aktier och övriga värdepapper, bedriva byggnadsverksamhet samt konsulterande verksamhet inom områdena finansiering, administration, organisat ...
Grana Finanskonsult AB
Org.nr: 556028-8770
Bolaget skall bedriva finansiell rådgivning inom administration, finansiering och eknomi samt därmed förenlig verksamhet.
GROW with Gyllenfeldt AB
Org.nr: 556941-6927
Bolagets verksamhet riktar in sig på det mesta inom trädgård, design, anläggning, skötsel och rådgivning.