Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Spånga

4by4IT Stockholm AB
Org.nr: 556876-6751
Datakonsultverksamhet, (IT-konsult), datordriftstjänster, konsulttjänster inom ekonomi såsom projektledning, bokföring och redovisning. Äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper.
AB Bizbroker in Stockholm
Org.nr: 556999-9088
Bolaget skall bedriva företagsförmedling åt små och medelstora företag, äga och förvalta värdepapper samt bedriva affärs- utveckling på konsultbasis och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Perforate
Org.nr: 556068-3301
Bolaget skall idka handel med värdepapper, agenturer inom mekaniska branschen samt förvalta fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Konsultarbeten ekonomi.
Alling Consulting AB
Org.nr: 556939-3266
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och IT samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Alvén Invest AB
Org.nr: 556423-1750
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, aktiehandel, konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Konsult- verksamheten är inom ekonomi, bolagsstyrning och hydraulik.
Anders Östman Management AB
Org.nr: 559004-1256
Aktiebolaget ska driva konsulttjänster inom restaurang, café och vending.
Angil AB
Org.nr: 556813-6047
Bolaget ska bedriva ledarskap-, sälj-, och teamutbildning samt därmed förenlig verksamhet.
At Once Consulting AB
Org.nr: 556761-4812
Bolaget skall bedriva konsult-, service- och utbildningstjänster inom ekonomi, handel, verkstadsindustri och bygg samt därmed förenlig verksamhet.
Benco AB
Org.nr: 556850-7577
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning samt inom styrning och kontroll av ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
BLACKPOPPY AB
Org.nr: 556942-8336
Bolaget skall ha konsultverksamhet och forskning avseende företagsorganisation, information, ekonomi. Därtill kommer företaget att bedriva handel med livsmedel och industriella produkter såsom borrar samt därmed förenlig ...
Blad by Lundgren AB
Org.nr: 556873-3546
Bolaget skall utföra trädgårdsdesign och kommunikationstjänster och därmed förenlig verksamhet.
BSL Holding HB
Org.nr: 969760-0477
Handel med accessoarer, glas & porslin, pressentartiklar. Redovisning och konsultation inom ekonomi. Konsult inom IT
Business Service Olsson AB
Org.nr: 556419-4230
Bolaget skall bedriva verksamhet med administrativa tjänster och utbildning. Bolaget skall dessutom verka konsultativt inom hotell-, restaurang-, turist och nöjesindustrin,vilket även kan kompletteras av drift respektive ...
Chrysovendro AB
Org.nr: 556932-4972
Företaget ska bedriva handel med lös egendom, företrädesvis aktier och värdepapper samt fast egendom, bedriva konsultativ verksamhet inom kemi och ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
ECEA Ek & Adm AB
Org.nr: 556584-2829
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
edman7000 Motiv8 KB
Org.nr: 969733-4804
Konsultverksamhet inom management, ekonomi, försäljning och företagsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Effektiv Revision K S M AB
Org.nr: 556469-0534
Bolaget skall bedriva yrkesmässig revision och konsultverksamhet inom redovisning, organisation, ekonomi, beskattning och data samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomi & Marginal i Stockholm AB
Org.nr: 556993-5447
Verksamheten skall verka som konsult inom organisationer, med förändringar inom, försäljning, marknadsföring, ekonomi, budget, personal och därigenom förenlig verksamhet. Verksamheten kan tillhandahålla och återförsälja ...
Ekonomikonsult Göran Back AB
Org.nr: 556698-5890
Bolaget ska arbeta med ekonomi.
Ekstrand Business Consulting AB
Org.nr: 556627-9138
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster, både ren rådgivning och resursförstärkning, inom management (såsom projektledning, process- och verksamhetsanalys ), IT (såsom systemanalys, systemutveckling, systemförvaltni ...