Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Effektiv Revision K S M AB

"Bolaget skall bedriva yrkesmässig revision och konsultverksamhet inom redovisning, organisation, ekonomi, beskattning och data samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Data - Ekonomi - Redovisning
Org.nr: 556469-0534
Företagsform: Aktiebolag