Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Spånga

4by4IT Stockholm AB
Org.nr: 556876-6751
Datakonsultverksamhet, (IT-konsult), datordriftstjänster, konsulttjänster inom ekonomi såsom projektledning, bokföring och redovisning. Äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper.
Ackerman Service AB
Org.nr: 556300-3531
Bolaget skall bedriva markarbeten, reparation, underhåll och förvaltning av fastigheter, konsulttjänster inom fotboll och övrig idrottslig verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Anders Östman Management AB
Org.nr: 559004-1256
Aktiebolaget ska driva konsulttjänster inom restaurang, café och vending.
Anette Fürst HB
Org.nr: 969735-2038
Arkitektur, design och audiovisuell produktion. Konsulttjänster och rådgivning inom internationellt företags- och institutionssamarbete, kunskapsöverföring, utbyte av tjänster och kunskap, interkulturella frågor, speciel ...
Argil Studio HB
Org.nr: 969767-9877
Spelutveckling, speldesign, It, design, grafisk design, webutveckling, webdesign, ljud och musik, animation. Konsulttjänster och övriga besläktade tjänster. Design och tillverkning av möbler och inredning.
Barqodenet Nordic AB
Org.nr: 556693-4054
Bolaget ska erbjuda komletta etikett,- identifiering- och datainsamlingslösningat baserade på i första hand streckkods- och RFID teknologi. Även systemintergration, utbildning och konsulttjänster samt service & support i ...
Basestack Labs AB
Org.nr: 556851-3377
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom vetenskaplig visualisering och illustration samt konsulttjänster inom vetenskaplig programering. Företaget ska även bedriva konsulttjänster samt tillverkning och försäljning av ...
Beamou Consulting AB
Org.nr: 556780-6301
Bolaget ska bedriva konsulttjänster, import och export, agenturverksamhet av vin och sprit, juveler och klockor samt därmed förenlig verksamhet.
Bergatrollet AB
Org.nr: 556892-3279
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom telekom, förhandling, juridik, journalistik och statistik eller annan närliggande verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Betatron Svenska AB
Org.nr: 556103-5667
Bolaget skall äga, investera, vårda, forska, experimentera, utveckla, utföra, öppna, bedriva, köpa, sälja, samt bedriva handel och entreprenad, företrädesvis inom följande olika områden: utbildning, skolor, konsulttjänst ...
Bosphorus K&S HB
Org.nr: 969674-2650
Interkulturell kommunikation. Anordning av konferenser, seminarier, simultant tolkningar, översättningar, tolkarbeten, catering och kultur evenemanger. Konsultverksamhet inom ovanstående. Konsulttjänster för tillverkning ...
Ekstrand Business Consulting AB
Org.nr: 556627-9138
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster, både ren rådgivning och resursförstärkning, inom management (såsom projektledning, process- och verksamhetsanalys ), IT (såsom systemanalys, systemutveckling, systemförvaltni ...
Ellimo Konsult AB
Org.nr: 559039-7005
Konsultverksamhet gällande sociala och administrativa tjänster inom heldygnsvård med boende för barn och ungdomar, jourhem, tonårshem och familjehem. Bolaget skall även tillhandahålla konsulttjänster inom redovisnings- o ...
Gilchrist & Björk HB
Org.nr: 969762-2497
Företaget skall erbjuda konsulttjänster inom ekonomi, data och design samt därtill förenlig verksamhet.
Goldo AB
Org.nr: 556834-2579
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom utbildning, organisation och ledarskap samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Halas AB
Org.nr: 556978-7459
Bolaget ska arbeta med konsulttjänster inom IT, utbildning, personaluthyrning, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
HRE Development AB
Org.nr: 556951-3483
Tillhandahålla konsulttjänster inom data, teknik-, verksamhets- och organisationsutveckling samt tjänster och produkter inom fotografering och bildbehandling
J F Kvarnstrom Aerotech International AB
Org.nr: 556765-9270
Bolagets verksamhet är att erbjuda tekniska konsulttjänster samt utveckla och'eller sälja tekniska produkter åt företag verksamma främst inom flyg-, fordons-, försvars-, media-, och verkstadsindustri samt idka därmed för ...
J H Engineering AB
Org.nr: 556635-2604
Konsulttjänster samt utveckling och försäljning av programvara och produkter för verkstads- och tillverkningsindustrin liksom handel med värdepapper och därtill relevant verksamhet.
Jamen AB
Org.nr: 556939-6293
Aktiebolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även tillhandahålla konsulttjänster inom snickeri samt därmed förenlig verksamhet.