Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Systemutveckling i Spånga

Ancker IT Konsult AB
Org.nr: 556993-8367
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-området, med fokus på teknik- och systemutveckling, programmering, analys, affärsutveckling, rådgivning, utbildning, utföra drift- och underhållstjänster inom informationst ...
Broman IT Consulting Spånga AB
Org.nr: 556766-5061
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom systemutveckling, projektledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling, bedriva handel med aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig ve ...
E Konsulterna i Mälardalen AB
Org.nr: 556662-2261
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom systemutveckling och programmering samt språkutbildning och därmed förenlig verksamhet.
Ekstrand Business Consulting AB
Org.nr: 556627-9138
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster, både ren rådgivning och resursförstärkning, inom management (såsom projektledning, process- och verksamhetsanalys ), IT (såsom systemanalys, systemutveckling, systemförvaltni ...
GMF Systemutveckling KB
Org.nr: 969643-8572
Konsultverksamhet inom databranschen, såsom systemproduktion och systemutveckling samt därmed jämförlig verksamhet.
HiT Engineering AB
Org.nr: 556915-4866
Bolaget ska bedriva systemutveckling och konsultverksamhet inom projektledning, systemutveckling och programmering samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget får även äga och förvalta såväl värdepapper som fast egendom.
INFOLYTICS HB
Org.nr: 969656-8485
Konsulting inom databranschen avseende projektering, teknik, systemutveckling och utbildning. Handel med programvaror. Elektronisk publicering. Internethandel med elektroniska böcker och tidningar.
Kjell Hansson IT-Konsult AB
Org.nr: 556799-9924
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom IT- branschen i första hand inriktat på systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Pexlain AB
Org.nr: 556578-1704
Bolaget skall försälja konsulttjänster inom avancerad systemutveckling av IT-lösningar.
Probea Consulting AB
Org.nr: 556599-5163
Bolaget skall bedriva projektledning och systemutveckling av ekonomisystem samt konsultverksamhet i anslutning därtill, äga, förvalta och hyra ut fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Stretch Target AB
Org.nr: 556796-4209
Bolaget ska bedriva systemutveckling, investeringar och konsultverksamhet inom företrädelsevis projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
Tailworks AB
Org.nr: 556756-6137
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom systemutveckling samt utveckling av mjukvara och IT-system ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
WQ Management AB
Org.nr: 556610-0789
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT management, projektledning och systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Företaget bedriver även byggverksamhet inom ombyggnation och renovering samt därmed förenlig ...