Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Gränslös Kompetens Civ ing Krister Pettersson

"Bolaget skall bedriva verksamhet innefattande tjänster inom följande områden: Teknikinformation och anbudsskrivning. Byggrådgivning, kvalitetsansvarig enl PBL, kontrollansvarig enl PBL Projektledning, internationellt och i Sverige. Förändringsledning, verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, kompetensutveckling Datastöd, IT-stöd, visualisering Översättning, tolkning Företagsanalys, redovisning, revision Sjukvård och hälsovård"
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Ekonomi - Hälsovård - Juridik - Konsult - Redovisning - Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556425-6872
Företagsform: Aktiebolag