Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Limhamn

AB Gränslös Kompetens Civ ing Krister Pettersson
Org.nr: 556425-6872
Bolaget skall bedriva verksamhet innefattande tjänster inom följande områden: Teknikinformation och anbudsskrivning. Byggrådgivning, kvalitetsansvarig enl PBL, kontrollansvarig enl PBL Projektledning, internationellt o ...
Happy Line AB
Org.nr: 556810-0415
Kropp och hälsovård. Köp och försäljning av välbefinnande produkter. Köp och försäljning av smycken och kläder.
Läkarlaget Haidl AB
Org.nr: 556881-0344
Aktiebolaget ska bedriva läkarverksamhet: sjukvård, hälsovård, psykoterapi, forskning och utbildning.
MEDINA HB
Org.nr: 916545-3870
LÄKARPRAKTIK OCH KONSULTVERKSAMHET INOM SJUK- OCH HÄLSOVÅRD
Ortman & D AB
Org.nr: 556480-7724
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet inom ekonomi, redovisning, kemi-teknik, kommunikation, sjuk- och hälsovård, beteendevetenskap samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva kapitalfö ...
Rätt Sjuk AB
Org.nr: 556959-2131
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarverksamhet, hälsovård med tyngdpunkt på rehabiliterings- och företagshälsovård, erbjuda kvalificerad rehabiliterings- och företagsspecifika tjänster både för individu ...
Scandinavian Nexus Telecom Consulting AB
Org.nr: 556923-5418
Bolaget skall utföra planeringshjälp för telemedicinsk utrustning. Utrustning avsedd för övervakning av postoperativa eller kroniskt sjuka patienter som vårdas i hemmet. Patienterna är från regionsjukvården. Denna verksa ...
Specialläkarna Södertull AB
Org.nr: 556352-3199
Bolaget skall driva läkarpraktik, forskning och konsultverksamhet inom sjuk- och hälsovård, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Susano AB
Org.nr: 556647-5645
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarverksamhet, hälsovård med tyngdpunkt på rehabiliterings- och företagshälso- vård, erbjuda kvalificerade rehabiliterings- och företags- specifika tjänster både för ind ...
Svarta hallar AB
Org.nr: 559005-3285
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultarbete, styrelsearbete inom branscherna sjuk- och hälsovård samt ekonomistyrning samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Sydassistans Service AB
Org.nr: 556679-9697
Bolaget skall bedriva: service inom vårdsektorn, hälsovård, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.