Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Limhamn

AB Gränslös Kompetens Civ ing Krister Pettersson
Org.nr: 556425-6872
Bolaget skall bedriva verksamhet innefattande tjänster inom följande områden: Teknikinformation och anbudsskrivning. Byggrådgivning, kvalitetsansvarig enl PBL, kontrollansvarig enl PBL Projektledning, internationellt o ...
Cadence-Vision AB
Org.nr: 556806-5170
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom industriteknik, företags- och verksamhetsutveckling, utbildningsverksamhet samt handel med värdepapper. Ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CO Consulting i Limhamn AB
Org.nr: 556715-8497
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende affärs- och verksamhetsutveckling, företrädesvis med IT-stöd.
Dependum AB
Org.nr: 556619-5755
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet främst inom utbildning och verksamhetsutveckling, bedriva byggande och fastighetsförvaltning, rese-, konferens- och rekreationsverksamhet samt därmed förenlig verksmahet.
Dirman Solutions AB
Org.nr: 556883-6950
Aktiebolaget ska bedriva konsult inom IT och därtill hörande verksamhet. Konsult inom verksamhetsutveckling och organisationsutveckling samt därtill hörande verksamhet. Konsult inom personalhantering. Tillhandahållande o ...
Eklut AB
Org.nr: 556854-6948
Projektledning och konsultarbete inom främst IT, Infrastrukturprojekt och verksamhetsutveckling. Arbetet omfattar riskhantering, planering, ekonomistyrning och kvalitetsäkring. Som en del i verksamhetsutveckling inkluder ...
Malin Olander MOOV AB
Org.nr: 556577-8957
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom omvärlds- analys, verksamhetsutveckling och strategisk kommunikationsrådgivning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Pontus Högstedt AB
Org.nr: 559032-7689
Konsultverksamhet inom organisation och verksamhetsutveckling, värdepappershandel samt därtill hörande verksamhet.
PRSPR Consulting AB
Org.nr: 556812-9620
Bolaget ska bedriva konsultversamhet avseende affärs och verksamhetsutveckling, management consulting, interim management, change management och project management och därmed förenlig verksamhet.
SAL Consulting AB
Org.nr: 556874-3636
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom organisationsutveckling, verksamhetsutveckling och managementutveckling, bedriva kapitalplaceringar samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Skolutvecklingsbolaget i Malmö HB
Org.nr: 969774-2402
Konsultverksamhet inom utbildningsområdet, skol- och verksamhetsutveckling, mentorsverksamhet för chefer och ledare.