Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Västerås

Ulf Markströms Bygg & Inredningar AB
Org.nr: 556303-3124
Bolaget skall utföra reparations-, om- och tillbyggnadsarbeten, inredningsarbeten inom främst byggnadsbranschen samt bedriva försäljning och montering av köksutrustning, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed före ...
V-Backen Bygg AB
Org.nr: 556802-7030
Bolaget ska bedriva snickeri- och byggverksamhet, handel med och förvaltning av fast egendom, konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, databehandling samt därmed förenlig verksamhet.
VVS och Bygg Skandinavien AB
Org.nr: 559001-4055
Aktiebolaget ska utföra VVS-installationer jämte därmed förenlig verksamhet.
Västerås Byggservice AB
Org.nr: 556863-7655
Föremålet för bolagets verksamhet är byggservice i form av reparationer, ombyggnader och renoveringar och därmed förenlig verksamhet.
Västerås Installationsbyrå AB
Org.nr: 556813-0966
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet, service och installationer av el samt därmed förenlig verksamhet.
Västerås kakel & byggservice AB
Org.nr: 556920-3119
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva kakel- och byggservice, äga och förvalta fastigheter, äga och bedriva handel med värdepapper och aktier, äga och förvalta fast och lös egendom samt i övrigt förenlig verksamh ...
Västmanlands Trädfällning&Byggservice HB
Org.nr: 969731-1687
Ny-, om- och tillbyggnader av fastigheter mot privatpersoner och företag. Trädfällning på villatomter och andra besvärliga situationer. Dykeriarbeten som bottenbeslitningar och sökuppdrag. Transporter av flyttgods och ch ...
West-Ave Sweden AB
Org.nr: 556849-6748
Projektering, arbetsledning, konsultering samt utförande inom byggsektorn. Bedriva handel med däck samt bilservice. Bolaget ska även förvalta och utveckla fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhe ...
Westra Aros Plåt AB
Org.nr: 556883-3015
Aktiebolaget ska bedriva plåtslageri, byggnationer samt därmed förenlig verksamhet.
Westra Aros Service AB
Org.nr: 556809-8890
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och reparation av bilar och fordon, samt därmed förenlig verksamhet.
WM Tak & Fasad AB
Org.nr: 556557-1675
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara tak- och fasad- arbeten samt därmed förenlig verksamhet.
YXI BYGG AB
Org.nr: 556980-9949
Företaget ska bedriva tillverkning av lastpallar och reservdelar till dessa, företaget skall även bedriva byggverksamhet, nybyggnation, renovering, målning, kakel, klinker.