Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Västerås

Mälardalens Bygg & Inredning i Sverige AB
Org.nr: 556947-0171
Bolaget ska bedriva byggverksamhet.
Mälardalens bygg- och båtservice AB
Org.nr: 556803-5405
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av fartyg och av ej egentillverkade båtar, byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Bygginvest AB
Org.nr: 556819-5597
Bolaget skall bedriva byggnads- och anläggningsverksamhet samt bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen, bolaget skall även köpa och sälja fast och lös egendom, företrädesvis maskiner och inventarier inom byggbransch ...
Mälardalens Riv och Fastighetsservice AB
Org.nr: 556989-6128
Aktiebolaget ska bedriva tjänster inom bygg och markentreprenad såsom marksten, nybyggnation, formsättning och grundgjutning samt därmed förenlig verksamhet. Utföra tjänster inom fastighets- service såsom trädfällning, t ...
Mälardalens riv- och sanering AB
Org.nr: 559008-0460
Bolaget ska utföra tjänster inom rivnings- och saneringsbranschen, byggnadssnickeriarbeten, diverse plåt och lackreparationer samt förvaltning av lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Mälarstadens Bygg & Fastighetsteknik AB
Org.nr: 556774-4858
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenader i bygg- och fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Mälarås Bygg AB
Org.nr: 556886-4127
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten och elinstallationer och därmed förenlig verksamhet.
Mälarås El AB
Org.nr: 556672-2897
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsarbeten och elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.
Mälarås Fastighets AB
Org.nr: 556672-6385
Föremål för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Nordiska Byggkoncept AB
Org.nr: 556286-7977
Bolagets verksamhet är i huvudsak byggnadsarbeten och byggnads- projektering, samt att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Norrson Bygg AB
Org.nr: 556928-6296
Föremålet för företagets verksamhet är byggnation, reparation, underhåll av byggnader. Konsultverksamhet inom byggnadsbranschen. Fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Olle Bygg i Västerås AB
Org.nr: 556892-7189
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Opifex i Västerås AB
Org.nr: 556468-2770
Bolaget skall bedriva lackering, försäljning av golv och inredningar samt därmed förenlig verksamhet.
P. Brolins Byggservice AB
Org.nr: 556440-0108
Bolaget skall bedriva snickeriverksamhet, både inom- och utomhus, samt försäljning av inredningsartiklar.
PB Proffs Boenden AB
Org.nr: 556923-0757
Byggföretag som ägnar sig åt det mesta inom bygg och handel med byggvaror.
Pelles Bygg & Markentreprenad i Västerås AB
Org.nr: 556972-3579
Aktiebolagets verkamhet skall vara att utföra bygg & markentreprenad, äga & förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
PeO Ljungqvist AB
Org.nr: 556493-6523
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Port & Dörrteknik i Västerås AB
Org.nr: 556651-8030
Bolaget skall bedriva detaljistförsäljning och montering av dörrar och garageportar samt därmed förenlig verksamhet.
Power Montage Västerås AB
Org.nr: 556762-0892
Bolaget ska bedriva montage och reparation av olika förekommande maskiner inom olika industrier såsom kafferosterier, pappersindustri och fjärrvärmeindustri, byggverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
Pressverket Västerås EF
Org.nr: 769623-1484
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att medlem deltar i verksamheten genom att organisera, driva och förvalta ett aktivitets och ungdomshus. Samt tillgodose att det bedrivs en b ...