Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Västerås

Fogarn AB
Org.nr: 556745-5885
Bolaget ska bedriva bygginstallationer och värdepappershandel, samt därmed förenlig verksamhet.
FönsterForum i Mälardalen AB
Org.nr: 556946-0933
Bolaget skall bedriva handel med byggnadsvaror, främst fönster och dörrar samt bedriva byggverksamhet. Handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Gabriels Alltjänst AB
Org.nr: 556869-8822
Föremålet för bolagets verksamhet är byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Garage Works Västerås AB
Org.nr: 556750-0599
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av garageinredning och övrig hemutrustninng, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Gicona AB
Org.nr: 556843-3584
Aktiebolaget skall bedriva design, tillverkning och handel av inredning, textilier och accessoarer, och därmed förenlig verksamhet. Konsulttjänster inom hantverk och data, samt handel med ny och begagnad hård- och mjukva ...
Grankvist & Svanbäck Bygg AB
Org.nr: 556786-7766
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Gustav Bygg & Alltjänst Västerås AB
Org.nr: 556810-9978
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnation, reparation, underhåll av byggnader. Fastighetsförvaltning, städ och flytthjälp. Mark och trädgårdsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Hedbergs MBA & Transport o Bemanning AB
Org.nr: 559011-6934
Boalget ska bedriva verksamhet inom målning och dess närliggande områden såsom rengöring, blästring samt grundarbeten. Verksamhet inom byggnation och renoveringar. Fastighetsunderhåll och dess närliggande områden såsom d ...
HH Logistik AB
Org.nr: 556858-4303
Bolaget skall bedriva bygg- och transportverksamhet, bemanning av personal, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksameht.
HOCON Andhers Björkegren AB
Org.nr: 556677-1381
Bolaget ska bedriva datakonsultverksamhet, byggverksamhet, inköp och import, försäljning och uthyrning av motorcyklar och MC tillbehör samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
HSK Byggnads & Måleri Service HB
Org.nr: 969764-3915
Företaget ska jobba inom byggbranschen. Våra kunder är främst privatpersoner men även företag.
Höglunds Riv & Sanering HB
Org.nr: 969773-1280
Rivning inom bygg, VVS, måleri, svetsning. Vattenskador i badrum och kök i fastigheter, hyresrätter och privata bostäder. Även sanering av asbest och PCB. Bilning, slipning, målning, gipsning, regling, isolering och åter ...
Höjdsnickarna Västerås AB
Org.nr: 556971-3455
Företaget ska bedriva bygg och anläggningsverksamhet inriktat mot höghöjdsarbete, handel med byggvaror och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Hökåsens Allservice AB
Org.nr: 556883-3981
Bolagets verksamhet är konsult- och entreprenad- verksamhet inom områdena bygg & anläggning ROT (renovering om och tillbyggnad), järnväg, markentreprenader och därmed förenlig verksamhet.
Informator Marknadsföring & Reklam HB
Org.nr: 916462-3994
Marknadsföring, reklam och därmed förenlig kosultativ verksamhet.
Interoc Akustik AB
Org.nr: 556852-6080
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och marknadsföring samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Irsta Fastigheter NR 1 AB
Org.nr: 556737-7964
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn såsom produktion av småhus, reparation och ombyggnad av byggnader, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig ...
Jan Elingtons Byggtjänst AB
Org.nr: 556834-3148
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnads- verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Jangholts Bygg AB
Org.nr: 556810-9234
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnation, reparation och underhåll av byggnader. Fastighetsförvaltning. Trädgård och markarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Jarka Bygg AB
Org.nr: 556895-4290
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet såsom underhåll och reparationer av fastigheter och nybyggnad av småhus. Bolaget ska även utföra markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.