Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Västerås

Rafal Niemiec Bygg AB
Org.nr: 556882-7215
Akitebolagets verksamhet ska vara att utföra snickerier, stenarbete, målning och tapetsering.
Ramström & Hjelm Fastigheter AB
Org.nr: 556820-5503
Föremålet för bolagets verksamhet är förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter och lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Sebastian Eriksson Bygg och Entreprenad AB
Org.nr: 556882-2075
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsverksamhet, måleri, plattsättning, snickeri, takläggning, renoveringsarbete, ny- produktion och markarbeten samt konsultation inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet ...
Snickarjohn AB
Org.nr: 556897-7325
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Snickarpartner i Västerås AB
Org.nr: 556819-0184
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning, handel med värdpapper, reparation och underhåll av motorer samt arrangera evenemang och försäljning av reklamplatser samt därmed förenlig verksamhet.
Spoon Bygg & Inredning AB
Org.nr: 559034-3926
Bolaget ska i huvudsak montera kök och utföra där tillhörande arbeten.
STBA Bygg AB
Org.nr: 559005-8490
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggnation, ombyggnation och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Stommen Bygg i Västerås AB
Org.nr: 556908-8601
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, äga och förvalta aktier i bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Byggkraft i Mälardalen AB
Org.nr: 556822-3076
Bolaget ska bedriva om-, till- och nybyggnation. Äga och förvalta fastighet samt därmed förenlig verksamhet.
SwedGen AB
Org.nr: 556246-1201
Bolaget skall utföra reparation och underhåll av industrimaskiner inom verkstadsindustrin, tllverkning och installation av inglasning av uteplatser, tillverkning och försäljning av skyltar samt idka därmed förenlig verks ...
T Bergström Bygg AB
Org.nr: 556952-0520
Bolaget skall bedriva verksamhet inom plattsättning, murning-, putsning, byggverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
T. Davidsson Snickeri & Montage AB
Org.nr: 556506-7112
Bolaget skall bedriva tillverkning och montage av möbler och köksinredning.
Takmo Svensk Takproduktion AB
Org.nr: 556407-7542
Bolaget skall bedriva reparationer och takmontage, utföra byggreparationer och ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
TC Recycling AB
Org.nr: 556915-9428
Bolaget ska som huvudentreprenör, bedriva konsultativ verksamhet med personalbemanning samt personalutyrning och entreprenad- verksamhet inom personalbemanning främst inom bygg och anläggning och återvinning, köp och för ...
Testab fog & sanering AB
Org.nr: 556832-1482
Bolaget ska bedriva hantverksamhet inom fog och snickeri, utföra saneringsarbeten, bedriva konsultverksamhet inom brandteknik, vidare ska bolaget bedriva entreprenadverksamhet inom främst byggnadsbranschen, fastighetsför ...
Theo Borglund Byggpartner AB
Org.nr: 556940-4485
Bolaget ska bedriva snickeri, armering, betongarbeten, måleri, ställningsbyggnation, plattsättning, golvläggning, taktjänster och allmän byggnadsverksamhet, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Tidö Invest AB
Org.nr: 556705-9109
Bolaget ska förvalta och utveckla fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Tin-Jo Design AB
Org.nr: 556926-3170
Aktiebolaget ska bedriva snickeriverksamhet såsom bostads- och fastighetsinredning, möbelsnickeri och övrig finsnickeriverksamhet. Bolaget ska även bedriva uthyrning och försäljning av musik- ljus- och ljudanläggningar. ...
Tortuna Bygg & Lantbruk AB
Org.nr: 559012-1595
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva byggverksamhet, uthyrning av arbetskraft och entreprenadverksamhet inom lantbruk samt förvaltning av lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Trämiljö L Henriksson AB
Org.nr: 556521-9432
Bolaget skall bedriva tillverkning av snickerier och möbler samt utföra inredningsarbeten, inredningsmontage och möbelrenovering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.