Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Västerås

Jimmy Wilhelmsson Konsulting AB
Org.nr: 556658-0725
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel och administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Joakim & Peter Bygg AB
Org.nr: 556387-5383
Bolaget ska utföra snickerier samt byggunderhåll och därmed förenlig verksamhet.
Juha Karppinen AB
Org.nr: 556731-2441
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, förvaltning av aktier, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Kai Kivelä Bygg och Fastighet AB
Org.nr: 556783-8627
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnationer och därmed förenlig verksamhet.
KAKAP AB
Org.nr: 556905-3902
Aktiebolget ska bedriva byggnadsverksamhet, förvaltning av fastigheter, försäljning och uthyrning av verktyg, utföra markprojektering och projektledning samt bedriva handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhe ...
Karlas Allservice AB
Org.nr: 556857-5079
Bolaget ska bedriva allt inom byggverksamhet samt snöplogning och körslor samt därmed förenlig verksamhet.
KBV Plåt AB
Org.nr: 556535-4437
Bolaget ska bedriva plåtslageri-, ventilations- och bygg- entreprenader och därmed förenlig verksamhet.
KDD Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 559021-6395
Bolaget ska bedriva nyproduktion, ombyggnation, renoveringar av villor och garage samt plattsättning.
Kraft Bygg & Renovering AB
Org.nr: 556879-3326
Bolaget skall utföra renovering av hus och lägenheter, markarbeten, diverse byggnationer och därmed förenlig verksamhet.
Kyl & Interiör Tak i Västerås AB
Org.nr: 556959-2669
Aktiebolaget ska bedriva inköp, tillverkning och montage av kyl- och undertak och därmed förenlig verksamhet.
Lavås-boxen AB
Org.nr: 556562-3856
Bolaget skall bedriva uthyrning av hästboxar och försäljning av material inom hästsport samt idka därmed sammanhängande verksamheter.
Liljebackens Entreprenad AB
Org.nr: 556603-0903
Bolaget skall utföra mark och anläggningsarbeten samt uthyrning av personal inom anläggnings- och transportbranscherna och där- förenlig verksamhet.
Ljustell Bygg och Inredning AB
Org.nr: 556685-6026
Bolaget skall bedriva bygg- och inredningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
M&M Måleri o Golv AB
Org.nr: 556862-9314
Aktiebolaget ska bedriva bygg och hantverkstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Markisland Sverige AB
Org.nr: 556549-2518
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning och montering av värme- och ljusavskärmningsprodukter. Dessutom försäljning och montering av larmprodukter, säkerhetssystem samt modulsystem för byggnation och därmed fören ...
Mathias Johansson Trading AB
Org.nr: 556819-9813
Bolaget ska bedriva tävling, träning, försäljning samt reparation av motorcyklar, byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Mellansvenska Takbolaget AB
Org.nr: 556773-8553
Bolaget skall bedriva takläggning, plåtarbeten, snickeri- och byggverksamhet, vidare skall bolaget äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva uthyrning av företrädesvis industrilokaler och därmed förenlig verksam ...
Millward Bygg & Finsnickeri AB
Org.nr: 559018-6630
Byggnads snickeri, tillverkning, lagning, renovering och snickerier av möbler och därmed förenlig verksamhet.
MJAS AB
Org.nr: 556798-4298
Bolaget skall bedriva trädfällning, byggverksamhet, anläggningsarbete, maskinförare, förvaltning och handel med fastigheter, värdepapper och maskiner och därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Bygg & Badrum AB
Org.nr: 559014-2690
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.