Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Uddevalla

Adactio Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 559018-3751
Föremålet för bolagets verksamhet är inom området för redovisning, skatterätt och vissa juridiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Anlita Ekonomi i Uddevalla AB
Org.nr: 559030-3243
Konsulttjänster inom ekonomi och redovisning och därmed förenlig verksamhet
Bahusia Redovisning AB
Org.nr: 556992-7774
Bolaget ska skall bedriva uppdragsverksamhet inom bokföring, redovisning och ekonomiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Baker Tilly SEK AB
Org.nr: 556231-2222
Föremålet för bolagets verksamhet är yrkesmässig revision, redovisning och skattekonsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Bokajs AB
Org.nr: 556999-9690
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom ekonomi och redovisning samt handel med värdepapper samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksameht.
Calculo Redovisning AB
Org.nr: 556630-1718
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning, datasupport samt förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Cityekonomen i Uddevalla AB
Org.nr: 556911-0157
Bolaget ska bedriva redovisning och bokföring.
Dalileia AB
Org.nr: 556971-6060
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt bedriva konsultation inom företagsutveckling, ekonomi, skatt och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Dramsviksnabben AB
Org.nr: 556394-5210
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi, administration, redovisning, systemlösningar och därmed förenlig verksamhet.
Ekdals Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556268-3838
Bolaget skall bedriva redosvisnings- och datatjänster, bedriva handel med datorer och datatillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.
Glashuset i Sverige AB
Org.nr: 556323-5331
Bolaget skall bedriva glasgrossistverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och redovisning.
Hagsgård Revision AB
Org.nr: 556852-8524
Bolaget skall bedriva redovisning, revision samt skattekonsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Havet redovisning & ekonomi AB
Org.nr: 556899-5426
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi och administration.
Henry Forsberg Redovisning & Revision AB
Org.nr: 556243-6070
Bolaget ska bedriva revisionsbyrå samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta andelar'aktier i bolag med liknande verksamhet inom samma bransch som bolaget.
HENRY FORSBERG REVISORER KB
Org.nr: 916557-2216
KONSULTATIV VERKSAMHET INOM REDOVISNING SAMT REVISION
JDG i Bohuslän AB
Org.nr: 556257-6354
Föremålet för bolagets verksamhet är revision, redovisning, skatterådgivning och därmed förenlig verksamhet.
JDG Revision AB
Org.nr: 556692-2117
Bolaget skall bedriva revision, redovisning och ekonomiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Kerstin Kristensson AB
Org.nr: 556455-9044
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning, skattefrågor, ekonomiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Kålgårdens Redovisning & Förvaltning AB
Org.nr: 556695-8749
Redovisning, förvaltning av fastigheter samt försäljning av konkursbon.
Lönsamhetsstyrning Väst AB
Org.nr: 556086-2079
Bolagets verksamhet är rådgivning inom redovisning, ekonomi- och företagsstyrning samt utbildning inom företagsekonomi och därmed förenlig verksamhet.