Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Uddevalla

Marbloq AB
Org.nr: 556949-6143
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bokföring samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Mats Ekbergs Företagskonsult AB
Org.nr: 556461-1365
Bolaget skall driva konsult och utbildningsverksamhet inom företagsekonomi och redovisning, förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Mg2 Redovisning & Konsult AB
Org.nr: 556713-5404
Bolaget ska bedriva redovisningsverksamhet såsom bokföring, bokslut, årsredovisning, skatteredovisning och ekonomiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Mivab AB
Org.nr: 556496-7213
Bolaget ska bedriva agenturverksamhet inom säkerhetsbranschen samt konsultation inom redovisning och därmed förenlig verksamhet.
ORUST OMEGA HB
Org.nr: 916845-9858
ÄGA OCH FÖRVALTA FAST EGENDOM, TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER INOM BOKFÖRING, REDOVISNING OCH SKATTERÅDGIVNING, PRODUCERA VAROR OCH TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER INOM SPEL- OCH NÖJESBRANSCHEN
PL Intress AB
Org.nr: 556735-2264
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av aktier och värdepapper, uthyrning av båtar, konsulttjänster inom ekonomi (redovisning) och logistik (transporter) samt därmed förenlig verksamhet.
REDOVISNINGSGRUPPEN I BOHUSLÄN HB
Org.nr: 916849-6280
TJÄNSTER INOM REDOVISNING OCH SKATTEFRÅGOR
Resultatfabriken Economy & Accounting AB
Org.nr: 556850-9375
Bolaget ska bedriva verksamhet inom redovisning, ekonomistyrning, ekonomisk rådgivning, affärsutveckling, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt i övriga med ovanstående f ...
Resursen Försäljning, Logistik och Redovisning i Uddevalla AB
Org.nr: 556802-1116
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljningsuppdrag som uthyrd arbetskraft, tjänster inom inköp och logistik, redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
RKR Redovisning & Revision AB
Org.nr: 556543-7505
Bolaget skall bedriva yrkesmässig revision och därmed förenlig verksamhet.
security solution sweden AB
Org.nr: 556895-8721
Försäljning av larm o passersystem samt övervakningsutrustning. Även uthyrning av utrustning. Samt installation av utrustning.Även redovisning o kontroll av bokföring, samt aktiehandel. Handel med byggmateriel o elmateri ...
Segertoft & Partner AB
Org.nr: 556519-1250
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ekonomi, redovisning, utbildning samt affärsutveckling, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SEK In West AB
Org.nr: 556645-4624
Bolaget skall bedriva yrkesmässig revision, redovisning och bokföring, konsultation inom redovisning och beskattning, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
SEK Redovisning AB
Org.nr: 556799-7555
Föremålet för bolagets verksamhet är ekonomistyrning, redovisning och skattekonsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Sääf Redovisning & Revision AB
Org.nr: 556449-1818
Bolaget skall bedriva revisions- och redovisningsverksamhet, skattekonsultation och därmed förenlig verksamhet.
Trestad Konsult & Redovisning AB
Org.nr: 556370-2405
Bolaget ska bedriva ekonomiska konsultationer och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Uddevalla Bokförings- & Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556245-4875
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom revision och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Valludden Support AB
Org.nr: 556197-2950
Bolaget skall bedriva stöd-, konsult-, rådgivnings och utbildningsverksamhet för företag - företagare inom företags- fastighets- privatekonomi, kapitalplaceringar, redovisning och årsbokslut, skatter samt fastighetsförva ...
Vero Redovisning AB
Org.nr: 559021-8805
Ekonomisk redovisning för små- och medelstora företag.
Vägkompassen Väst AB
Org.nr: 556627-3420
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsrådgivning, utbildningar och redovisning bokföring, fastighets- och värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.