Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Uddevalla

Västekonomerna HB
Org.nr: 969746-4536
Handelsbolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, skatterådgivning, utbildning samt affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.